Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus ja petos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusrikkomuksissa ei yleensä ole kyse petoksesta. Petoksella tarkoitetaan rikosta, josta on säädetty rikoslaissa rangaistus. Sopimusrikkomuksella taas tarkoitetaan useimmiten rikkomusta, joka ei ole rikos. Rikokset on erotettava riita-asioista, joissa ei ole kysymys rikoksesta.

Kuluttajankaupassa sopimusrikkomukset ovat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä riita-asioita. Näissä tilanteissa ei yleensä voida tehdä rikosilmoitusta tai vaatia rangaistusta vaan toimenpiteenä on vaatia sopimusrikkomuksen korjaamista ja taloudellista hyvitystä perustuen syntyneeseen taloudelliseen vahinkoon.

Sopimusrikkomuksiin liittyvissä vaatimuksissa yleensä on siis kysymys vain taloudellisista vaatimuksista toista osapuolta kohtaan, kuten vahingonkorvausvaatimuksesta. Vahingonkorvaus ei ole rangaistus rikoksesta, vaan korvaus sopimusrikkomuksen johdosta toiselle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä sopimusrikkomustilanteissa ensimmäisenä toimenpiteenä tyypillisesti pyritään sopimaan asia osapuolten kesken.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »


Selvitä asiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

Sopimuksen yhteydessä voidaan kuitenkin tehdä rikoksia. Tällainen rikos voi olla esimerkiksi rikoslain 36 luvun 1 §:n mukainen petos. Tällaisessa tilanteessa esimerkiksi toinen osapuoli erehdytetään solmimaan sopimus antamalla vääriä tietoja sopimuksen kohteesta. Periaatteessa toinen osapuoli voi tehdä pätevästi solmitussa sopimuksessa sopimusrikkomuksen ja samalla syyllistyä myös petokseen. Tällöin kyseisen teon tulee täyttää rikoslaissa määritelty petoksen tunnusmerkistö. Petoksessa keskeistä on, että tarkoituksellisesti erehdytetään vastapuolta tai käytetään tämän erehdystä hyväksi taloudellisen hyödyn tavoittelussa taikka vahingoittamistarkoituksessa. Petosrikokset on jaettu lievään petokseen, petokseen ja törkeään petokseen.

Sekä riita-asiat että rikosasiat käsitellään käräjäoikeudessa. Sopimusrikkomusta riita-asiana ei kuitenkaan ensivaiheessa yleensä viedä käräjäoikeuteen vaan asiaa sovitellaan ensin vastapuolen kanssa. Usein näin löydetään ratkaisu. Jos osapuolelle ilmenee kuitenkin syytä epäillä rikosta, jää vaihtoehdoksi tehdä asiasta rikosilmoitus. Lakimiehemme auttaa teitä näissä tilanteissa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 040 663 6051 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa