Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus ja petos

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusrikkomuksissa ei yleensä ole kyse petoksesta. Petoksella tarkoitetaan rikosta, josta on säädetty laissa rangaistus. Sopimusrikkomuksella taas tarkoitetaan useimmiten rikkomusta, joka ei ole rikos. Rikokset on erotettava riita-asioista, joissa ei ole kysymys rikoksesta.

Kuluttajakaupassa sopimusrikkomukset ovat elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisiä riita-asioita. Näissä tilanteissa ei yleensä voida tehdä rikosilmoitusta tai vaatia rangaistusta, vaan toimenpiteenä on vaatia sopimusrikkomuksen korjausta ja taloudellista hyvitystä vastapuolelta.

Sopimusrikkomuksiin liittyvissä vaatimuksissa yleensä on siis kysymys vain taloudellisista vaatimuksista toista osapuolta kohtaan, kuten vahingonkorvausvaatimuksesta. Vahingonkorvaus ei ole rangaistus rikoksesta, vaan korvaus sopimusrikkomuksen johdosta toiselle osapuolelle aiheutuneesta vahingosta. Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä sopimusrikkomustilanteissa ensimmäisenä toimenpiteenä tyypillisesti pyritään sopimaan asia osapuolten kesken.

Sopimuksen yhteydessä voidaan kuitenkin tehdä rikoksia, kuten petos. Toinen osapuoli esimerkiksi erehdytetään solmimaan sopimus antamalla vääriä tietoja. Periaatteessa toinen osapuoli voi tehdä pätevästi solmitussa sopimuksessa sopimusrikkomuksen ja samalla syyllistyä myös petokseen. Tällöin kyseisen teon tulee täyttää rikoslaissa määritelty petoksen tunnusmerkistö. Petoksessa keskeistä on se, että on tarkoituksellisesti erehdytetty vastapuolta tai käytetty tämän erehdystä hyväksi taloudellisen hyödyn tavoittelussa tai vahingoittamistarkoituksessa. Petosrikokset on jaettu lieviin petoksiin, petokseen ja törkeään petokseen.

Sekä riita-asiat että rikosasiat käsitellään käräjäoikeudessa. Sopimusrikkomusta riita-asiana ei kuitenkaan ensi tilassa yleensä viedä käräjäoikeuteen, vaan asiaa sovitellaan ensin vastapuolen kanssa. Usein näin löytyy helpoiten ratkaisu. Jos kuitenkin on syytä epäillä rikosta, tehdään rikosilmoitus. Näissä tilanteissa kannattaa ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa