Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus ja korvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusta sekä sen rikkomusta säätelevät lait määräytyvät sopimuksen tyypin perusteella. Korvaus on yksi mahdollisuus sopimusrikkomuksen seuraamuksista, ja sen ehdot riippuvat sovellettavasta laista sekä siitä, mitä itse sopimuksessa on päätetty.

Sopimukseen sovelletaan eri lakeja riippuen sen tyypistä. Jos kyseessä on esimerkiksi työsopimus, sovelletaan työsopimuslakia. Jos taas kyseessä on myyjän ja ostajan välinen irtaimen omaisuuden kauppasopimus, sovelletaan kauppalakia. Kuluttajasuojalakia sovelletaan taas tapauksissa, joissa on kyse elinkeinoharjoittajan ja kuluttajan välisistä sopimuksista. 

Kun sopimuksen osapuoli jättää noudattamatta jotain sopimuksessa sovittua, on kyseessä sopimusrikkomus. Sopimusrikkomuksen mahdollisista seuraamuksista säädetään joko sopimukseen sovellettavassa laissa tai itse sopimuksessa.Yksi mahdollinen seuraamuksen muoto on vahingaiheuttajan maksama korvaus vahinkoa kärsineelle.

Korvausvastuuseen vaikuttaa, onko aiheutettu vahinko niin sanotusti välitöntä vai välillistä. Välittömäksi vahingoksi luetaan sopimusrikkomuksen selvittelyyn ja reklamaatioon liittyvät kulut, viivästyksen takia saamatta jäänyt suorituksen arvo sekä hinnanerokorvaus. Välillisiä vahinkoja voivat sen sijaan olla suorituksen saamatta jäämisetä koituneet tulon tai tuotannon menetykset sekä toiselle sopimuskumppanille maksetut hyvitykset häiriöstä, joka on ollut seurausta ensimmäisessä sopimussuhteessa tapahtuneesta sopimusrikkomuksesta.

Lähtökohtaisesti sopimusrikkomuksen tehneen osapuolen on korvattava välitön vahinko vahingosta kärsineelle. Korvausta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, jos osapuoli kykenee näyttämään, että viivästys tai virhe on johtunut esteestä, joka on ollut myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, jota ei olla voitu ottaa kohtuudella huomioon kaupantekohetkellä, ja jota ei olla voitu kohtuudella välttää eikä voittaa. Välilliset vahingot on taas korvattava ainoastaan silloin, jos ne johtuvat vahinkoa aiheuttaneen osapuolen omasta huolimattomuudesta. Korvauksen suuruus riippuu sopimuksen tyypistä sekä siitä, mitä sopimuksessa on sovittu, ja mikä on ollut aiheutunut vahinko. Korvauksia on kuitenkin aina pyrittävä kohtuullistamaan.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä korvauksista sopimusrikkomustilanteissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa