Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus ja korvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusta ja sopimusrikkomusta säätelevät lait määräytyvät sopimuksen tyypin perusteella. Vahingonkorvaus on yksi sopimusrikkomuksen mahdollisista seuraamuksista ja sen ehdot riippuvat sovellettavasta laista sekä siitä, mitä itse sopimuksessa on sovittu.

Sopimukseen voidaan soveltaa eri lakeja riippuen siis sopimustyypistä. Jos kyseessä on esimerkiksi työsopimus, sovelletaan työsopimuslakia. Jos taas kyseessä on myyjän ja ostajan välinen irtaimen omaisuuden kauppasopimus, sovelletaan kauppalakia. Kuluttajasuojalakia sovelletaan taas tapauksissa, joissa on kyse elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisistä sopimuksista.

Kun sopimuksen osapuoli jättää noudattamatta jotain sopimuksessa sovittua velvollisuuttaan, on kyseessä sopimusrikkomus. Sopimusrikkomuksen mahdollisista seuraamuksista säädetään joko sopimukseen sovellettavassa laissa tai itse sopimuksessa.

Korvausvastuuseen vaikuttaa, onko aiheutettu vahinko välitöntä vai välillistä. Välittömäksi vahingoksi luetaan esimerkiksi sopimusrikkomuksen selvittelyyn ja reklamaatioon liittyvät kulut taikka viivästyksen takia saamatta jäänyt suorituksen arvo. Välillisiä vahinkoja voivat sen sijaan olla suorituksen saamatta jäämisestä koitunut tulon tai tuotannon menetys sekä toiselle sopimuskumppanille maksetut hyvitykset häiriöstä, joka on ollut seurausta ensimmäisessä sopimussuhteessa tapahtuneesta sopimusrikkomuksesta.

Lähtökohtaisesti sopimusrikkomuksen tehneen osapuolen on korvattava välitön vahinko vahingosta kärsineelle. Korvausta ei kuitenkaan tarvitse suorittaa, jos osapuoli kykenee näyttämään, että viivästys tai virhe on johtunut esteestä, joka on ollut osapuolen vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella. Estettä ei lisäksi voida katsoa sellaiseksi, joka olisi voitu ottaa kohtuudella huomioon kaupantekohetkellä, mikäli estettä halutaan käyttää vahingonkorvausvelvollisuuden kumoamiseen. Lisäksi esteen tulee olla sellainen, jota ei olla voitu kohtuudella välttää eikä voittaa. Välilliset vahingot on taas korvattava ainoastaan silloin, jos ne johtuvat vahinkoa aiheuttaneen osapuolen omasta huolimattomuudesta. Korvauksen suuruus riippuu sopimustyypistä ja siitä, mitä sopimuksessa on sovittu sekä aiheutuneen vahingon suuruudesta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä vahingonkorvauksista sopimusrikkomustilanteissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa