Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajankauppa - virhe

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Yleinen virhesäännös

Kuluttajansuojalaki sisältää säännökset siitä, milloin tavaran katsotaan olevan virheellinen. Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä myyjä ja ostaja ovat sopineet. Jos myyjä ja ostaja eivät ole muuta sopineet, tavaran tulee soveltua tarkoitukseen, joihin sellaisia tavaroita yleensä käytetään, soveltua sellaiseen erityiseen tarkoitukseen, johon ostaja on kertonut hankkivansa tavaran sekä oltava myyjän antaman kuvauksen mukainen. Jos tavara ei täytä edellä lueteltuja vaatimuksia, siinä on virhe.

Tavara tulee myös olla pakattu asianmukaisella tavalla, jos pakkauksella on merkitystä tavaran säilyttämisen tai suojaamisen kannalta. Jos tavara vahingoittuu esimerkiksi kuljetuksessa puutteellisen pakkauksen vuoksi, myyjä on vastuussa virheestä. Lisäksi tavaran on kestävyydeltään vastattava sitä, mitä ostajalla on aihetta olettaa. Myyjä ei kuitenkaan ole vastuussa virheestä esimerkiksi silloin, kun tavara rikkoutuu epätavallisen nopeasti, mutta tavara on altistettu suuremmalle rasitukselle kuin ostaja voisi kohtuudella olettaa sen kestävän.

Asennusvirhe tai puutteelliset ohjeet

Tavarassa myös virhe, jos se ei myyjän virheellisen asentamisen vuoksi täytä edellä kuvattuja vaatimuksia. Jos ostaja ei kaupan yhteydessä saa ohjeita, joissa on tarpeellista tietoa tavaran asentamisesta, kokoonpanosta, käytöstä tai säilytyksestä, tavara katsotaan virheelliseksi.

Tiedot tavarasta

Tavara on virheellinen myös silloin, kun se ei vastaa tavaran ominaisuuksista tai käytöstä annettuja tietoja, jotka ostajalle on annettu tavaraa markkinoitaessa ennen kaupan tekemistä. Tiedon on voinut antaa myyjä, joku aikaisemmassa myyntiportaassa oleva tai tieto voi olla annettu myyjän lukuun. Myyjä ei ole vastuussa annetuista tiedoista johtuneesta virheestä, jos hän ei ollut tietoinen annetuista tiedoista eikä tiedoilla ole ollut merkitystä kaupan tekemisen kannalta tai jos virheelliset tiedot on asianmukaisesti oikaistu.

Sellaisena kuin se on -ehto

Joskus tavara myydään käyttäen sellaisena kuin se on -ehtoa. Tällöin tavarassa katsotaan kuitenkin olevan virhe, jos tavara ei vastaa myyjän ennen kauppaa antamia tietoja sen ominaisuuksista tai käytöstä ja näillä tiedoilla on ollut merkitystä kaupan syntymisen kannalta. Tavarassa on myös virhe, jos myyjä on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa ostajalle tiedon tavaran ominaisuutta tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta ja laiminlyönti on vaikuttanut kaupan syntymiseen tai jos tavara on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on perusteltua aihetta olettaa ottaen huomioon tavaran hinta ja muut kaupanteon olosuhteet.

Virheilmoitus

Ostajan on ilmoitettava virheestä kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Virheilmoitus voidaan kuitenkin tehdä aina kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Ilman virheilmoituksen tekemistä ostaja ei voi vedota tavaran virheeseen. Ilmoitus virheestä voidaan tehdä myyjälle tai elinkeinonharjoittajalle, joka on välittänyt kaupan myyjän lukuun tai muutoin sitoutunut vastaamaan luovutettavan tavaran ominaisuuksista.

Lisätietoa siitä, milloin tavarassa katsotaan olevan virhe ja mitä oikeuksia ostajalla on virhetilanteissa, saat ottamalla yhteyttä Minilexin asiantunteviin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä alla olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa