Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuojalaki ja sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojelulaki nimensä mukaisesti suojelee kuluttajaa eli palvelun tai tuotteen ostajaa rajoittamalla elinkeinoharjoittajien eli palvelun tai tuotteen tarjoajan oikeuksia. Laissa näin ollen määritellään, minkälaisia sopimuksia elinkeinoharjoittajat voivat tehdä kuluttajien kanssa. Sopimuksen molemmat osapuolet tekevät joskus sopimusrikkomuksia, ja näissä tilainteissa menettelystä säädetään myös laissa.

Kuluttajansuojalaki koskee monia erilaisia kuluttaja-elinkeinoharjoittaja-suhteita, kuten kuluttajankauppaa, kulutushyödykkeiden koti- ja etämyyntiä, rahoituspalveluiden etämyyntiä, kuluttajaluottoa, kuluttajapalvelusopimuksia, taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkasopimuksia, sekä sopimuksia lomatuotteiden myynnistä. Kuluttajansuojalaki määrittelee edellytyksiä sopimuksien tekemiseen sekä sopimusehtoja elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin. Kuluttajaa suojellaan lailla, sillä lähtökohtaisesti sopimukset, jotka eivät noudata lain säädöksiä, ja jotka luetaan kuluttajan vahingoksi, katsotaan mitättömiksi. Elinkeinoharjoittajan oikeuksia rajoitetaan muun muassa kieltämällä totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tuotteesta tai palvelusta sitä markkinoidessa. Laissa myös määritellään, mitkä tiedot elinkeinoharjoittajan on annettava kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä, sekä sen, mihin ja missä ajassa tavarat on toimitettava. Koska sopimus sitoo molempia osapuolia, on kuluttajalla myös velvollisuuksia. Velvollisuudet riippuvat sopimuksen tyypistä, mutta esimerkiksi kauppasopimuksissa ostajalla on maksuvelvollisuus tuotteesta. Yleisesti ottaen sopimusehtojen on oltava kuluttajan kannalta kohtuullisia. Jos haluat lisätietoa, mitä kohtuullisuudella tarkoitetaan, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

 

Sopimusrikkomukset:

Sopimuksen tyypistä riippuu, minkälaisia sopimusrikkomuksia osapuolien on mahdollista tehdä. Esimerkki sopimusrikkomuksesta on tilanne, kun tuotteen myyjä ei toimita lupaamaansa tuotetta ostajalle. Myös silloin, kun tuote ei lajiltaan, määrältään tai laadultaan vastaa sitä, mistä sopimuksessa ollaan sovittu, on kyseessä sopimusrikkomus myyjän puolesta. Ostaja taas voi tehdä sopimusrikkomukseen jättäessään maksamatta tuotteesta, jonka on sopimuksen perusteella ostanut.

 

Seuraamukset:

Seuraamukset sopimusrikkomuksesta riippuvat sopimuksen tyypistä ja siitä, kuka on rikkonut sopimusta. Kuluttajan ja myyjän välisessä sopimuksessa myyjän tehdessä sopimusrikkomuksen, voi ostaja tietyissä tapauksissa tehdä tuotteesta niin kutsutun virheilmoituksen. Tämä ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tuotteessa, ja se oikeuttaa ostajan pidättyä maksamasta. Ostajalla on myös oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Joissain tapauksissa tuotteen tai palvelun hintaa voidaan alentaa, tai kauppa voidaan purkaa. Myyjän on myös korvattava vahinko, jonka ostaja on kärsinyt virheellisestä tuotteesta. Jos taas ostaja on rikkonut sopimusta, on myyjällä oikeus purkaa kauppa, sekä tietyissä tilanteissa oikeus vaatia vahingonkorvausta. Sopimuksen ehdoista voidaan myös sovitella, jos ehtoa pidetään kuluttajan kannalta kohtuuttomana.

Jos haluat lisätietoa siitä, mitä kuluttajansuojalakia sovelletaan sopimusrikkomuksiin, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa