Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuojalaki ja sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalaki nimensä mukaisesti suojaa kuluttajaa eli palvelun tai tuotteen ostajaa rajoittamalla elinkeinonharjoittajien eli palvelun tai tuotteen tarjoajan oikeuksia. Laissa näin ollen määritellään, minkälaisia sopimuksia elinkeinonharjoittajat voivat tehdä kuluttajien kanssa. Sopimuksen molemmat osapuolet tekevät joskus sopimusrikkomuksia ja näissä tilainteissa taoahtuvasta menettelystä säädetään myös ko. laissa.

Kuluttajansuojalaki koskee monia erilaisia kuluttaja-elinkeinonharjoittajasuhteita, kuten kuluttajankauppaa, kulutushyödykkeiden koti- ja etämyyntiä, rahoituspalveluiden etämyyntiä, kuluttajaluottoa, kuluttajapalvelusopimuksia, taloelementtien kauppaa ja rakennusurakkasopimuksia, sekä sopimuksia lomatuotteiden myynnistä. Kuluttajansuojalaki määrittelee edellytyksiä sopimusten tekemiseen sekä sopimusehtoja elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin. Kuluttajaa suojellaan lailla, sillä lähtökohtaisesti sopimukset, jotka eivät noudata lain säädöksiä, ja jotka luetaan kuluttajan vahingoksi, katsotaan mitättömiksi. Elinkeinonharjoittajan oikeuksia rajoitetaan muun muassa kieltämällä totuudenvastaisten tai harhaanjohtavien tietojen antaminen tuotteesta tai palvelusta sitä markkinoidessa. Laissa myös määritellään, mitkä tiedot elinkeinoharjoittajan on annettava kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä sekä mihin ja missä ajassa tavara(t) on toimitettava. Koska sopimus sitoo molempia osapuoliaan, on myös kuluttajalla velvollisuuksia. Velvollisuudet riippuvat sopimuksen tyypistä, mutta esimerkiksi kauppasopimuksissa ostajalla on velvollisuus suorittaa maksu toimitetusta/toimitettavasta tavarasta. Yleisesti ottaen sopimusehtojen on oltava kuluttajan kannalta kohtuullisia. Jos haluat lisätietoa, mitä kohtuullisuudella tarkoitetaan, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

 

Sopimusrikkomukset:

Sopimuksen tyypistä riippuu, minkälaisia sopimusrikkomuksia osapuolten on mahdollista tehdä. Esimerkki sopimusrikkomuksesta on tilanne, kun tuotteen myyjä ei toimita lupaamaansa tuotetta ostajalle. Myös silloin, kun tuote ei lajiltaan, määrältään tai laadultaan vastaa sitä, mistä sopimuksessa ollaan sovittu, on kyseessä sopimusrikkomus myyjän puolelta. Ostaja taas voi tehdä sopimusrikkomukseen jättäessään maksamatta tuotteesta, jonka on sopimuksen perusteella ostanut.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 » 

Seuraamukset:

Seuraamukset sopimusrikkomuksesta riippuvat sopimuksen tyypistä ja siitä, kuka on rikkonut sopimusta. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajana toimivan myyjän välisessä sopimuksessa myyjän tehdessä sopimusrikkomuksen, voi ostaja tietyissä tapauksissa tehdä tuotteesta niin kutsutun virheilmoituksen. Tämä ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden taikka muun kohtuullisen ajan kuluessa siitä, kun ostaja on havainnut virheen tuotteessa, ja tämä oikeuttaa ostajan pidättyä maksamasta kauppahintaa. Ostajalla on myös oikeus vaatia, että myyjä korjaa virheen tai toimittaa virheettömän tavaran. Joissain tapauksissa tuotteen tai palvelun hintaa voidaan alentaa, tai kauppa voidaan purkaa. Myyjän on myös korvattava vahinko, jonka ostaja on kärsinyt virheellisestä tuotteesta. Jos taas ostaja on rikkonut sopimusta, on myyjällä oikeus purkaa kauppa, sekä tietyissä tilanteissa oikeus vaatia vahingonkorvausta. Sopimuksen ehdoista voidaan myös sovitella, jos ehtoa pidetään kuluttajan kannalta kohtuuttomana.

Jos haluat lisätietoa siitä, miten kuluttajansuojalakia sovelletaan sopimusrikkomuksiin, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa