Minilex - Lakipuhelin

Vahingonkorvausvastuu sopimusrikkomustilanteissa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimukseen sovellettava laki riippuu siitä, minkälaisesta sopimuksesta on kyse, ja näin ollen myös sopimusrikkomuksen seuraamuksista säädetään eri laeissa. Vahingonkorvausvastuu on lähtökohtaisesti sillä osapuolella, joka on rikkonut sopimusta, mutta tähän pääsääntöön on myös poikkeuksia. Seuraavaksi tarkastellaan esimerkkejä siitä, miten vahingonkorvausvastuu jakautuu eri sopimusrikkomustilanteissa.

 

 

Irtaimen omaisuuden kauppasopimukset:

Irtaimen omaisuuden kauppasopimuksista myyjän ja ostajan välillä säädetään kauppalaissa. Pääsääntöisesti sopimusrikkomuksen aiheuttaja on vastuussa korvaamaan toiselle välittömän vahingon, jos toinen sitä vaatii. Ostajalla on oikeus korvaukseen myyjän huolimattomuudesta johtuneesta tavaran viivästymisestä johtuneesta vahingosta. Jos myyjä kuitenkin osoittaa, että viivästys johtuu esteestä, johon hän ei voinut vaikuttaa, jota hänen ei voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei olisi voinut välttää eikä voittaa, ei myyjä ole vahingonkorvausvastuussa. Myyjällä on puolestaan oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jollei ostaja osoita, että viivästys johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostajan ei voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei olisi voinut välttää eikä voittaa.

 

 

Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien väliset sopimukset:

Elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisistä sopimuksista säädetään kuluttajansuojalaissa. Kuluttajansuojalain mukaan ostajalla on samanlainen oikeus vahingonkorvaukseen myyjältä kuin aiemminmainitussa kauppalaissa säädetään. Kuluttajansuojalain mukaan kuten ostajalla, myös tämän perheenjäsenellä, joka kärsii viivästyksen vuoksi vahinkoa, on oikeus vahingonkorvaukseen. Lisäksi myyjä on velvollinen korvaamaan ostajalle aiheutuvan välillisen vahingon silloin, jos viivästys tai vahinko johtuu myyjän omasta huolimattomuudesta. Välillistä vahinkoa on mm. tulon menetys, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä johtuvien toimenpiteiden vuoksi, vahinko, joka johtuu muuhun sopimukseen perustuvasta velvoitteesta sekä tavaran käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa tai muuta siihen rinnastettavaa olennaista haittaa. Ostajalla on myös oikeus korvaukseen välittömästä vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen vuoksi. Jos virhe tai vahinko johtuu myyjän omasta huolimattomuudesta tai jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mihin myyjä on sitoutunut, on myyjä vahingonkorvausvastuussa myös välillisestä vahingosta.

Myyjällä puolestaan on oikeus vahingonkorvaukseen ostajalta, jos myyjä purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi ennen kuin ostaja on saanut tavaran hallintaansa tai jos ostaja peruuttaa tavaran tilauksen. Myyjällä on tällöin oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä sekä kaupan purkamisen tai peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista. Muusta vahingosta myyjällä on lain mukaan oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat, jos ostajan sopimusrikkomus ei johdu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa.

Myös kolmas osapuoli voi joutua vahingonkorvausvastuuseen, jos hän on sitoutunut oikaisemaan tavarassa olevan virheen tai muutoin sitoutunut vastaamaan tavaran ominaisuuksista, mutta on rikkonut tätä sopimusehtoa. Sitoumuksen antajan velvollisuuteen sovelletaan samaa, mitä myyjän vahingonkorvausvastuusta säädetään.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä vahingonkorvausvastuun jakautumisessa eri tyyppisissä sopimusrikkomuksissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]