Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajan sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajalla, eli ostajalla, on velvollisuus maksaa myyjälle kauppahinta sovitussa ajassa. Jos ostaja ei maksa kauppahintaa tai maksu viivästyy, hän syyllistyy sopimusrikkomukseen. Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjällä on oikeus viivästyskorkoon korkolain mukaisesti. Myyjällä on oikeus periä ostajalta viivästyskorkoa, mikäli kauppaa ei peruuteta tai pureta.

Jos ostaja rikkoo sopimuksen peruuttamalla tavaran tilauksen ennen tavaran luovuttamista, myyjällä ei ole oikeutta pysyä sopimuksessa ja vaatia kauppahinnan maksamista. Sen sijaan myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen hänelle aiheutuneesta vahingosta. Jos ostaja peruuttaa tavaran tilauksen, myyjällä on oikeus korvaukseen niistä erityisistä kustannuksista, joita hänelle on aiheutunut sopimuksen tekemisestä ja täyttämisestä, ja jotka todennäköisesti jäävät hyödyttömiksi. Myyjällä on oikeus korvaukseen myös peruutuksen vuoksi aiheutuvista erityisistä kustannuksista.

Myyjällä on oikeus vahingonkorvaukseen myös, jos myyjä purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi ennen kuin ostaja on saanut tavaran hallintaansa. Muusta vahingosta myyjällä on oikeus saada korvaus, joka on kohtuullinen ottaen huomioon tavaran hinta, sopimuksen purkamisen tai peruutuksen ajankohta, sopimuksen täyttämiseksi suoritetut toimenpiteet sekä muut seikat.

Sopimus, jonka mukaan myyjä pidättää itselleen oikeuden ennalta määrättyyn korvaukseen peruutuksen tai kaupan purkamisen vuoksi, on pätevä, jos sopimuksen mukainen korvaus on kohtuullinen ottaen huomioon se korvaussumma, johon myyjällä olisi oikeus peruutus- tai purkutapauksessa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta vahingonkorvaukseen, jos ostajan maksuviivästys tai tilauksen peruuttaminen johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä taikka muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostaja ei kohtuudella voi välttää eikä voittaa.

Jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa, myyjä saa purkaa kaupan, jos sopimusrikkomus on olennainen. Myyjä ei kuitenkaan saa purkaa kauppaa ostajan maksuviivästyksen vuoksi enää sen jälkeen, kun viivästynyt maksu on suoritettu. Myyjä saa purkaa kaupan myös silloin, kun myyjä on asettanut kauppahinnan maksamiselle määrätyn lisäajan eikä ostaja suorita maksua lisäajan kuluessa. Lisäaika ei kuitenkaan saa olla kohtuuttoman lyhyt. Asetetun lisäajan aikana myyjä saa purkaa kaupan vain, jos ostaja ilmoittaa, ettei hän suorita maksua tämän ajan kuluessa.

Jos ostaja on kuitenkin saanut tavaran jo hallintaansa, myyjä saa purkaa kaupan vain, jos hän on pidättänyt itselleen oikeuden siihen tai jos ostaja torjuu tavaran. Myyjän oikeudesta vedota tavaran takaisin ottamista koskevaan ehtoon silloin, kun ostaja on saanut luottoa, säädetään erikseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa