Minilex - Lakipuhelin

Tavaran virhe kuluttajankaupassa

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan, ominaisuuksiltaan ja pakkaukseltaan vastattava sitä, mitä voidaan katsoa sovitun. Tavaran tulee vastata kyseiseltä tavaralta yleisesti odotettavaa tavanomaista laatua sekä soveltua tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään. Jos ostajan tarkoitus on ollut käyttää tavaraa johonkin erityiseen tarkoitukseen ja myyjän on kaupantekohetkellä täytynyt olla selvillä tästä tarkoituksesta eikä hän ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, että tavara ei mahdollisesti sovellu aiottuun käyttötarkoitukseen, tavaran on tosiasiallisesti sovelluttava tähän nimenomaiseen tarkoitukseen. Tavaran tulee myös olla myyjän siitä antaman kuvauksen mukainen ja mikäli tavarasta on annettu näyte tai malli sen on vastattava ominaisuuksiltaan sitä. Tavara tulee olla pakattu tavanomaisella tai muuten sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi. Tavaran on myös kestävyydeltään ja muuten vastata sitä, mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa perusteltua aihetta olettaa. Lisäksi tavaran on vastattava mahdollisia laissa, asetuksissa ja viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Jos tavara poikkeaa yllämainituista kriteereistä, siinä on virhe. Ostaja ei kuitenkaan saa virheenä vedota seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Ostaja ei myöskään saa virheenä vedota seikkaan, joka johtuu hänen toimittamistaan tavaran valmistamiseen käytetyistä tarveaineista, paitsi jos myyjän puolella on menetelty huolimattomasti.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa