Minilex - Lakipuhelin

Takuu kuluttajankaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalaissa säädetään myyjän kuluttajalle antamasta tavaraa koskevasta takuusta. Takuulla tarkoitetaan myyjän sitoutumista vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara ei vastaa takuussa tai tavaraa koskevassa mainonnassa esitettyjä ominaisuuksia. Jos myyjä kuitenkin saattaa todennäköiseksi, että tavaran huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajasta johtuvasta syystä, ei myyjällä takuun antamisesta huolimatta ole velvollisuutta korvata virhettä.

Kun myyjä antaa takuusitoumuksen ostajalle, on sitoumuksesta ensinnäkin käytävä ilmi takuun sisältö sekä se, että ostajalla on kuluttajansuojalain mukaiset oikeudet, ja että takuulla ei rajoiteta näitä oikeuksia. Tällä tarkoitetaan sitä, että myyjän vastuu tavaran virheestä ei pääty takuuajan päättyessä, vaan virhevastuu määräytyy tämän jälkeen kuluttajansuojalain säännösten mukaan.

Kuluttajan kannattaa muistaa, että myyjän tavaralle myöntämä takuu on vapaaehtoinen. Vaikka takuusta säädetään kuluttajansuojalaissa, se ei tarkoita sitä, että myyjällä olisi lakisääteinen velvollisuus takuun antamiseen.

Jos takuun on myyjän sijasta antanut esimerkiksi tavaran valmistaja tai maahantuoja, voi kuluttaja halutessaan kääntyä suoraan takuunantajan puoleen. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus reklamoida tavara myyjälle huolimatta siitä, onko takuun antanut myyjän sijasta joku muu.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa