Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennus vai kaupan purku kuluttajankaupassa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajan ostaessa tavaran, jossa huomaa olevan virheen, hänellä voi olla oikeus hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkamiseen. Lähtökohtaisesti myyjällä on kuitenkin oikeus oikaista virhe ja tämä tapahtuu tyypillisesti korjaamalla virhe tai toimittamalla uusi, virheetön tuote.

Mikäli kuluttajankaupassa kohdataan tilanne, jossa virheen korjaaminen tai vastaavasti virheettömän tavaran toimittaminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista, kuluttajalla eli ostajalla on mahdollisuus vaatia hinnanalennusta, joka vastaa virhettä. Viimesijaisena keinona kuluttaja voi vaatia kaupan purkamista ja vaatia vahingonkorvausta. Oikeus kaupan purkamiseen tai hinnanalennukseen voi syntyä myös sillä perusteella, että oikaisua ei ole suoritettu joko kohtuullisen ajan kuluessa tai muutoin säädetyn tavan mukaisesti.

Olennaista on huomata se, että oikeus kaupan purkamiseen on olemassa vain tilanteissa, joissa virhe on olennainen. Toisin sanoen vähäiset virheet tavarassa eivät oikeuta kaupan purkamiseen, koska kaupan purku on hyvin äärimmäinen toimenpide.

Hinnanalennus tulee kyseeseen muun muassa silloin, kun tavara on sinänsä käyttökelpoinen myös virheellisenä, mutta on nähtävissä ja arvioitavissa tuotteen arvon alentuneen virheen seurauksena. Hinnanalennus on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun on kyse vähäisestä virheestä, jonka merkitys on ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen. Tällainen voi olla esimerkiksi tuotteessa oleva pintanaarmu.

Virheen korjaaminen saattaa myös aiheuttaa myyjälle kohtuuttomia kustannuksia verrattuna tavaran todelliseen arvoon, jolloin hinnanalennukseen turvautuminen saattaa osoittautua parhaaksi vaihtoehdoksi myös myyjäosapuolelle. Tällainen tilanne voisi olla esimerkiksi silloin, kun tavaran arvo kohoaa korjaamisen myötä sen alkuperäistä arvoa suuremmaksi.

Hinnanalennuksen tulee vastata suuruudeltaan tavarassa olevaa virhettä. Hinnanalennuksen suuruus tulee useimmissa tapauksissa arvioiduksi ottamalla huomioon virheen olennaisuus muun muassa tavaran vaihtoarvon, käyttöarvon tai ulkonäön kannalta. Hinnanalennuksen suuruuden selvittämiseksi voi olla hyödyllistä verrata virheellisen tavaran todellista arvoa siihen arvoon, joka tavaralla olisi ilman virhettä. Mikäli kuluttaja on jo toiminut oma-aloitteisesti korjauttamalla tavaran, hinnanalennuksen suuruus on lähtökohtaisesti pääteltävissä kuluttajalle koituneesta kohtuullisesta korjauslaskusta.

Hinnanalennuksen muuttaminen lahjakortiksi on kiellettyä, mikäli kuluttaja ei anna tähän suostumustaan. Mikäli virheen korjaaminen hinnanalennuksella ei ole mahdollista, kaupan purkua on usein pidettävä viimeisenä vaihtoehtona ja hyvityskeinona.

Kaupan purkaminen on viimesijainen keino ja sen vaatiminen on mahdollista vain tilanteissa, joissa tavaran virhe ei ole vähäinen, eikä virheen hyvittäminen muita keinoja hyödyntäen ole mahdollista. Vähäisenä virheenä on pidettävä muun muassa sellaista virhettä, joka on suhteellisen nopeasti ja vaivattomasti korjattavissa.

Kun kauppa purkautuu, sekä myyjällä että ostajalla on velvollisuus palauttaa suorituksensa. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjä palauttaa kauppahinnan ja ostaja tavaran. Mikäli kuluttaja on saanut tavarasta selvästi havaittavaa hyötyä silloin, kun tämä on voinut käyttää laitetta sille ominaisella tavalla ennen virheen ilmenemistä, myyjällä saattaa olla oikeus pidättää osa palautettavasta kauppahinnasta.

Virheestä aiheutuvat seuraukset etenevät siten lievimmästä kovimpaan seuraamukseen, virheen korjaamisesta kaupan purkamiseen. Ennen varsinaisiin toimiin ryhtymistä on selvitettävä mahdolliset muut vaihtoehdot. Ennen hinnanalennusta on arvioitava virheen korjaamisen tai vastaavasti virheettömän tuotteen toimittamisen mahdollisuudet ja ennen kaupan purkua hinnanalennuksen mahdollisuus. Lähtökohtaisesti kuluttajalla on myös oikeus virheestä ja asian selvittämisestä aiheutuneen vahingon perusteella vahingonkorvaukseen. Tavaran virheeseen liittyvät tilanteet saattavat herättää paljon kysymyksiä, jolloin on hyvä kääntyä asiantuntevan lakimiehemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]