Minilex - Lakipuhelin

Hinnanalennus vai kaupan purku kuluttajankaupassa?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajan ostaessa tavaran, jossa huomaa olevan virheen, joutuu hän pohtimaan onko hänellä oikeus hinnanalennukseen vaiko mahdollisesti, jopa kaupan purkamiseen. Lähtökohtaisesti myyjällä on oikeus oikaista virhe ja tämä tapahtuu tyypillisesti korjaamalla virhe tai toimittamalla virheetön tuote.

Mikäli kuluttajankaupassa kohdataan tilanne, jossa virheen korjaaminen tai vastaavasti virheettömän tavaran toimittaminen ei ole syystä tai toisesta mahdollista, kuluttajalla, eli ostajalla, on mahdollisuus vaatia hinnanalennusta, joka vastaa virhettä. Viimesijaisena keinona kuluttaja voi vaatia kaupan purkamista. Oikeus kaupan purkamiseen tai hinnanalennukseen voi syntyä myös sillä perusteella, että oikaisua ei ole suoritettu joko kohtuullisen ajan kuluessa tai muutoin säädetyn tavan mukaisesti.

Olennaista on huomata se, että oikeus kaupan purkamiseen on olemassa vain tilanteissa, joissa virhe on olennainen. Toisin sanoen vähäiset virheet tavarassa eivät oikeuta kaupan purkamiseen, koska kaupan purku on hyvin radikaali toimenpide.

Hinnanalennus tulee kyseeseen muun muassa silloin, kun tavara on sinänsä käyttökelpoinen, myös virheellisenä, mutta on nähtävissä ja arvioitavissa tuotteen arvon alentuneen virheen seurauksena. Hinnanalennus on hyvä vaihtoehto myös silloin, kun on kyse vähäisestä virheestä, jonka merkitys on ostajalle kokonaisuuden kannalta vähäinen, esimerkiksi tuotteessa oleva pintavika.

Virheen korjaaminen saattaa myös aiheuttaa myyjälle kohtuuttomia kustannuksia verrattuna tavaran todelliseen arvoon (tavaran arvo saattaa esimerkiksi kohota huomattavastikin alkuperäistä arvoa suuremmaksi korjaamisen myötä), jolloin hinnanalennukseen turvautuminen saattaa osoittautua parhaaksi vaihtoehdoksi.

Hinnanalennuksen tulee vastata suuruudeltaan tavarassa olevaa virhettä. Hinnanalennukseen suuruus tulee useimmissa tapauksissa arvioiduksi ottamalla huomioon virheen olennaisuus muun muassa tavaran vaihto- tai käyttöarvon tai ulkonäön kannalta. Hinnanalennuksen suuruuden selvittämiseksi voi olla hyödyllistä verrata virheellisen tavaran todellista arvoa siihen arvoon, joka tavaralla olisi ilman virhettä. Mikäli kuluttaja on jo toiminut oma-aloitteisesti ja korjauttanut tavaran, hinnanalennuksen suuruus on lähtökohtaisesti pääteltävissä kuluttajalle koituneesta korjauslaskusta.

Hinnanalennuksen muuttaminen lahjakortiksi on kiellettyä, mikäli kuluttaja ei anna tähän suostumustaan. Mikäli virheen korvaaminen hinnanalennuksella ei ole mahdollista, kaupan purkua on usein pidettävä viimeisenä vaihtoehtona ja hyvityskeinona.

Kaupan purkaminen on viimesijainen keino ja sen vaatiminen on mahdollista vain tilanteissa, joissa tavaran virhe ei ole vähäinen, eikä virheen hyvittäminen muita keinoja hyödyntäen ole mahdollista. Vähäisenä virheenä on pidettävä muun muassa sellaista virhettä, joka on suhteellisen nopeasti ja vaivattomasti korjattavissa.

Kun kauppa purkautuu,sekä myyjällä, että ostajalla on velvollisuus palauttaa suorituksensa. Tämä tarkoittaa sitä, että myyjä palauttaa kauppahinnan ja ostaja ostamansa tavaran. Mikäli asiakas on saanut tavarasta selvästi havaittavaa hyötyä silloin, kun asiakas on voinut käyttää laitetta sille ominaisella tavalla ennen kuin vika tai virhe on ilmennyt, myyjällä saattaa olla oikeus pidättää palautettavasta kauppahinnasta jokin tietty osa.

Virheestä aiheutuvat seuraukset etenevät siten lievemmästä kovempaan seuraamukseen, hinnanalennuksesta kaupan purkamiseen. Ennen varsinaisiin toimiin ryhtymistä on selvitettävä mahdolliset muut vaihtoehdot. Ennen hinnanalennusta on arvioitava virheen korjaamisen tai vastaavasti virheettömän tuotteen toimittamisen mahdollisuudet ja ennen kaupan purkua hinnanalennuksen mahdollisuus. Lähtökohtaisesti kuluttajalla on myös oikeus vahingonkorvaukseen sen vahingon perusteella, jonka tavaran virheestä on aiheutunut. Tavaran virheeseen liittyvät tilanteet saattavat herättää paljon kysymyksiä, jolloin on hyvä kääntyä asiantuntevan lakimiehemme puoleen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa