Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupoista säädetään asuntokauppalaissa. Tämä laki säätää mm. edellytyksistä asuntokauppasopimusten tekemiseen, sekä niiden sopimusehdoista. Sopimusrikkomus on kyseessä, kun sopimuksen osapuoli jättää noudattamatta sopimuksessa hänelle säädettyjä velvollisuuksia.

Asuntokauppalaissa säädetään rakennettavista asunnoista ja uusien sekä käytettyjen asuntojen kaupasta. Osapuolia asuntokaupassa ovat myyjä sekä ostaja. Myyjä voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö, eli esimerkiksi yritys, joka myy asuntoja. Laki suojelee osapuolia säätelemällä sopimusehdoista, joilla turvataan molempien oikeudet. Ne sopimusehdot, jotka ovat lain vastaisia, katsotaan mitättömiksi. Myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa molemmille osapuolille asetettaan velvoitteita sekä oikeuksia. Myyjän vastuulla asuntokaupassa on esimerkiksi velvollisuus luovuttaa asunto siinä kunnossa ja siinä ajassa, kuten sopimuksesta käy ilmi. Ostajan velvollisuus on puolestaan maksaa asunnosta kauppahinta sopimuksessa sovitulla tavalla ilman viivästystä.

Jos toinen osapuoli jättää velvollisuutensa noudattamatta, on kyseessä sopimusrikkomus. Myyjä voi esimerkiksi olla luovuttamatta asuntoa siinä ajassa, mikä sopimuksesta käy ilmi, tai asunto voi olla tuhoutunut ennen sen luovuttamista. Sopimusrikkomuksella on seuraamuksia. Vahingosta kärsineellä osapuolella on tilanteen mukaan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, oikeus pidättäytyä maksusta, tai oikeus purkaa kauppa sekä vaatia vahingonkorvausta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä sopimusrikkomuksista asuntokaupassa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa