Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus asuntokaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Asuntokaupasta säädetään asuntokauppalaissa. Tämä laki säätää muun muassa edellytyksistä asuntokauppasopimusten tekemisessä sekä sopimuksissa käytettävistä sopimusehdoista. Sopimusrikkomus on kyseessä, kun sopimuksen osapuoli jättää noudattamatta sopimuksessa hänelle asetettuja velvollisuuksia.

Asuntokauppalaissa säädetään rakennettavista asunnoista ja uusien sekä käytettyjen asuntojen kaupasta. Osapuolia asuntokaupassa ovat myyjä sekä ostaja. Myyjä voi olla luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö eli esimerkiksi yritys, joka myy asuntoja. Laki suojelee osapuolia säätelemällä sopimusehdoista, joilla turvataan molempien osapuolten oikeuksia. Sellainen sopimusehto, joka on lainvastainen, katsotaan mitättömäksi. Myyjän ja ostajan välisessä sopimuksessa molemmille osapuolille asetetaan velvollisuuksia ja oikeuksia. Myyjän vastuulla asuntokaupassa on esimerkiksi velvollisuus luovuttaa asunto siinä kunnossa ja siinä ajassa kuin sopimuksesta käy ilmi. Ostajan velvollisuus on puolestaan maksaa asunnosta kauppahinta sopimuksessa sovitulla tavalla ilman viivästystä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Jos toinen osapuoli jättää velvollisuutensa noudattamatta, on kyseessä sopimusrikkomus. Myyjä voi esimerkiksi olla luovuttamatta asuntoa siinä ajassa, mikä sopimuksesta käy ilmi, tai asunto voi olla luovuttamishetkellä olennaisesti huonommassa kunnossa kuin sopimuksessa on sovittu. Sopimusrikkomuksella on seuraamuksensa. Vahingosta kärsineellä osapuolella on tilanteen mukaan oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, oikeus pidättäytyä maksusta tai oikeus purkaa kauppa sekä vaatia vahingonkorvausta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä sopimusrikkomuksista asuntokaupassa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa