Minilex - Lakipuhelin

Virhe kuluttajankaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajankauppa on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä kauppaa. Kuluttajankaupassa ostajana toimii kuluttaja, joka ostaa tavaran taikka palvelun pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Tavaran tulee lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan sekä pakkaukseltaan vastata sitä, mitä katsotaan sovitun. Mikäli ei ole muuta sovittu, tulee tavaran soveltua siihen tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään. On huomattava, että samaan käyttötarkoitukseen tarkoitettujen tavaroiden välillä voi olla laatueroja ilman, että laadultaan huonompaa voidaan pitää virheellisenä.

Tavaran tulee soveltua myös siihen erityiseen tarkoitukseen, johon sitä oli tarkoitus käyttää, ellei myyjä ole ennen kaupantekoa ilmoittanut ostajalle, ettei tavara mahdollisesti sovellu suunniteltuun tarkoitukseen. Ostajalla on oikeus luottaa myyjän tietämykseen siitä, millaisiin käyttötarkoituksiin tavara soveltuu. Mikäli myyjä ei ole varma soveltuuko tavara aiottuun käyttötarkoitukseen, on siitä mainittava ostajalle ennen kaupantekoa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tavaran tulee myös vastata myyjän antamaa kuvausta ja ominaisuuksiltaan myyjän esittämää näytettä tai mallia. Sen tulee olla pakattu sopivalla tavalla, jos pakkaus on tarpeen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi. Tavaran on kestävyydeltään vastattava sitä mitä kuluttajalla yleensä on sellaisen tavaran kaupassa aihetta odottaa. Tavaran tulee olla myös lainsäädännön ja viranomaispäätösten mukaisten vaatimusten mukainen.

Tavarassa on virhe, jos se poikkeaa siitä, mitä edellä on mainittu. Ostajalla ei ole kuitenkaan oikeutta vedota virheeseen sellaisen seikan perusteella, josta hänen voidaan olettaa tienneen ostohetkellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa