Minilex - Lakipuhelin

Tilaajan sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Palvelun tilaajan ja elinkeinoharjoittajan välisiä sopimuksia säätelee kuluttajansuojalaki. Kun osapuoli ei täytä sopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksiaan, on kyseessä sopimusrikkomus.

Kuluttajansuojalakia sovelletaan elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin, joissa sovitaan irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuvasta työstä, palveluksesta tai muusta suorituksesta, josta kuluttajan on annettava vastiketta elinkeinoharjoittajalle. Kuluttajaa, joka tilaa elinkeinoharjoittajalta edellämainittuja palveluita, kutsutaan tilaajaksi.

Sopimuksesta johtuen molemmilla osapuolilla on tiettyjä velvoitteita sekä oikeuksia. Tilaajan velvollisuuksiin esimerkiksi kuuluu, että hänen on maksettava palvelusta sopimuksessa sovittu kauppahinta ilman viivästyksiä. Näiden velvollisuuksien rikkominen johtaa sopimusrikkomukseen. Tilaaja voi tehdä sopimusrikkomuksen esimerkiksi purkamalla sopimuksen ennen kuin elinkeinonharjoittaja on luovuttanut palvelun hänelle.  Tilaajan tehdessä sopimusrikkomuksen voi palvelun antaja pidättäytyä suorittamasta tehtävää loppuun sekä purkaa sopimuksen. Hänellä on myös oikeus vaatia tilaajalta korvauksia aiheutuneista vahingoista ja kuluista tietyin perustein.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä tilaajan sopimusrikkomuksista tai esimerkiksi niiden mahdollissta seuraamuksista, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa