Minilex - Lakipuhelin

Tilaajan sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Palvelun tilaajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä sopimuksia säätelee kuluttajansuojalaki. Kun osapuoli ei täytä sopimuksessa määriteltyjä velvollisuuksiaan, on kyseessä sopimusrikkomus.

Kuluttajansuojalakia sovelletaan elinkeinonharjoittajien ja kuluttajien välisiin sopimuksiin, joissa sovitaan irtaimeen esineeseen, rakennukseen, muuhun rakennelmaan tai kiinteään omaisuuteen kohdistuvasta työstä, palveluksesta tai muusta suorituksesta, josta kuluttajan on annettava vastiketta elinkeinonharjoittajalle. Kuluttajaa, joka tilaa elinkeinonharjoittajalta edellä mainittuja palveluita, kutsutaan tilaajaksi.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sopimuksesta johtuen molemmilla osapuolilla on tiettyjä velvollisuuksia ja oikeuksia. Tilaajan velvollisuuksiin esimerkiksi kuuluu, että tämän on maksettava palvelusta sopimuksessa sovittu kauppahinta ilman viivästystä taikka siten kuin sopimuksessa erikseen sovitaan. Näiden velvollisuuksien rikkominen johtaa sopimusrikkomukseen. Tilaaja voi tehdä sopimusrikkomuksen esimerkiksi purkamalla sopimuksen ennen kuin elinkeinonharjoittaja on luovuttanut palvelun tälle. Tilaajan tehdessä sopimusrikkomuksen voi palvelunantaja pidättäytyä suorittamasta tehtävää loppuun sekä purkaa sopimuksen. Hänellä on myös oikeus vaatia tilaajalta korvausta aiheutuneesta vahingosta ja kuluista.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa