Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus ja vahingonkorvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimukseen sovellettava laki riippuu siitä, minkälaisesta sopimuksesta on kyse. Sopimusrikkomus on sopimuksen noudattamatta jättämistä, ja sen seuraukset riippuvat siitä, kuka sopimusrikkomuksen on tehnyt. Kärsinyt osapuoli on tietyissä tilanteissa oikeutettu vaatimaan korvausta vahingosta, jota hänelle on toisen rikkomuksesta aiheutunut.

Sopimukseen sovellettava laki riippuu siitä, minkälainen sopimus on kyseessä. Esimerkiksi irtaimen omaisuuden kauppasopimuksiin myyjän sekä ostajan välillä sovelletaan kauppalakia, elinkeinoharjoittajien sekä kuluttajien välisiin sopimuksiin sovelletaan kuluttajansuojalakia, ja avioehtosopimuksiin sovelletaan avioliittolakia. Sopimusrikkomuksesta on kyse, kun sopimuksen kohta jää noudattamatta toisen osapuolen tai muun syyn vuoksi. Sopimusrikkomuksen seuraus ja vastuu korjaamisesta riippuu siitä, kenen vastuulla rikkomus on. Usein rikkomuksesta kärsineellä osapuolella on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä toiselta osapuolelta tai vaihtoehtoisesti oikeus purkaa sopimus ja vaatia vahingonkorvausta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Vahingonkorvauksen mahdollisuudesta säädetään sopimustyyppiä koskevassa laissa. Esimerkiksi kauppalaissa, jossa säädetään irtaimen omaisuuden kaupasta, säädetään sekä myyjän että ostajan edellytyksistä mahdolliseen vahingonkorvaukseen. Ostajalla on kauppalain mukaan oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii myyjän viivästyksen vuoksi, jollei myyjä osoita, että viivästys johtuu esteestä, johon hän ei voinut vaikuttaa, jota hänen ei voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei olisi voinut välttää eikä voittaa. Myyjällä taas on oikeus vahingonkorvaukseen, jonka hän kärsii ostajan maksuviivästyksen vuoksi, jollei ostaja osoita, että viivästys johtuu lain säännöksestä, yleisen liikenteen tai maksuliikenteen keskeytyksestä tai muusta samankaltaisesta esteestä, jota ostajan ei voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei olisi voinut välttää eikä voittaa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä vahingonkorvauksesta sopimusrikkomustilanteessa, voit ottaa yhteyttä lakimieheemme.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa