Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajankauppa - hinnanalennus vai kaupan purku

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajankaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Tavaran ollessa virheellinen, ostajalla saattaa olla oikeus hinnanalennukseen tai jopa kaupan purkamiseen. Ennen hinnanalennusta tai kaupan purkua ostajalla ja myyjällä on oikeus vaatia virheellisen tavaran korjaamista tai uuden tavaran toimittamista.

Tavaran on lajiltaan, määrältään, laadultaan ja muilta ominaisuuksiltaan vastattava sitä, mitä myyjä ja ostaja ovat keskenään sopineet. Jos tavara ei vastaa sitä mitä on sovittu, tavarassa on virhe. Kuluttajansuojalakiin on kirjattu tarkemmat tiedot siitä, milloin tavara katsotaan virheelliseksi. Ostaja ei voi vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen jälkeen, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Ostaja voi kuitenkin aina tehdä virheilmoituksen kahden kuukauden kuluttua virheen havaitsemisesta.

Ostajalla on oikeus vaatia virheen korjaamista tai uuden virheettömän tavaran toimittamista. Myyjän on korjattava virhe tai toimitettava uusi virheetön tavara kohtuullisessa ajassa ilman, että siitä aiheutuu ostajalle haittaa tai kustannuksia. Myyjällä on myös oikeus ilman ostajan vaatimusta korjata virhe tai toimittaa virheetön tuote. Jos virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen ei ole mahdollista tai tästä aiheutuu ostajalle haittaa tai kustannuksia, ostajalla on oikeus hinnanalennukseen tai kaupan purkamiseen.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ostajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Hinnanalennuksen määrä riippuu virheen laadusta. Hinnanalennus tulee kyseeseen tapauksissa, joissa virhe ei haittaa tavaran käyttöä eikä korjaus ole mahdollinen. Ostajalla on oikeus hinnanalennukseen myös silloin, kun virhe on vähäinen.

Ostajalla on oikeus kaupan purkamiseen, ellei virhe ole vähäinen. Virheen vähäisyyttä arvioitaessa huomioon otetaan virheen merkitys kokonaisuudessaan ostajalle. Virhe on vähäinen esimerkiksi silloin, kun se voidaan korjata nopeasti ja helposti. Jos kyseeseen tulee kaupan purku, molempien osapuolten tekemät suoritukset palautetaan.

Myyjällä on aina ennen hinnanalennusta tai kaupan purkamista oikeus tavaran korjaamiseen tai uuden virheettömän tavaran toimittamiseen, ellei siitä aiheudu ostajalle haittaa taikka kustannuksia. Hinnanalennus tulee kyseeseen silloin, kun tuotteen korjaaminen tai uuden tavaran toimittaminen ei ole mahdollista tai se aiheuttaisi ostajalle haittaa tai kustannuksia. Ostajalla on oikeus kaupan purkamiseen silloin, kun hinnanalennus ei ole riittävä toimenpide tavarassa olevan virheen korvaamiseen. Kaupan purkaminen on aina viimesijainen vaihtoehto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa