Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purkaminen kuluttajankaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimusrikkomustilanteissa kaupan purku on yleensä viimeinen käytettävissä oleva vaihtoehto. Rikkomuksen täytyy pääsääntöisesti olla merkittävä, jotta voidaan harkita ja soveltaa kuluttajansuojalain mukaista kaupan purkua. Kaupan purkaminen voi tulla ajankohtaiseksi esimerkiksi tilanteissa, joissa tavara on luovutettu huomattavasti viivästyneenä, taikka luovutetussa tavarassa on virhe, jota ei voida pitää vähäisenä. Sekä ostajalla että myyjällä on tietyin edellytyksin oikeus purkaa kauppa. Purkuoikeus kuitenkin vaihtelee eri tyyppisten kauppojen mukaan.

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa myyjän viivästyksen vuoksi kahdella eri tavalla riippuen kaupan ja tilanteen luonteesta. Nämä tavat ovat asettamalla myyjälle lisäaika luovuttaa tavara tai olla asettamatta sitä. Jos tavaraa ei ole luovutettu ajoissa ja ostaja on tämän seurauksena asettanut myyjälle kohtuullisen lisäajan tavaran luovutusta varten, eikä myyjä ole luovuttanut tavaraa lisäajankaan kuluessa, ostajalla on oikeus kaupan purkuun. Kun tavaraa ei ole luovutettu ajoissa, ostajan tulisi siis ensisijaisesti vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä eli vaatia, että tämä luovuttaa tavaran kohtuullisen ajan kuluessa. Se, mikä katsotaan kohtuulliseksi ajaksi, on arvioitava tapauskohtaisesti ja riippuu kaupan olosuhteista. Asetettu lisäaika ei kuitenkaan saa olla kohtuuttoman lyhyt. Ostajan ei kuitenkaan aina tarvitse asettaa täsmällistä lisäaika myyjälle, vaan purkuoikeus syntyy myös silloin, kun ostaja on vaatinut sopimuksen täyttämistä, mutta jättänyt ilmoittamatta lisäajan täsmällisen keston eikä tavaraa ole luovutettu kohtuullisen ajan kuluessa tämän vaatimuksen esittämisestä. Lisäajan kuluessa ostajalla ei ole lähtökohtaisesti oikeutta purkaa kauppaa, paitsi tilanteessa, jossa myyjä ilmoittaa, ettei hän tule toimittamaan tavaraa ostajalle tämän kohtuulliseksi katsottavan ajan kuluessa.

Ostajan oikeus purkaa kauppa ei riipu kaupan kohteesta. Ostajalle syntyy purkuoikeus viivästyksen perusteella myös, vaikka kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti ja jota myyjä ei voi ilman huomattavaa tappiota käyttää hyväkseen muulla tavoin.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ostaja saa purkaa kaupan välittömästi myyjän viivästyksen vuoksi lisäaikaa asettamatta, jos myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaran. Ostajan purkuoikeus lisäaikaa asettamatta pätee myös tilanteessa, jossa tavaran luovutus sovittuna toimitusaikana on erityisen tärkeää ostajalle ja myyjän olisi pitänyt ymmärtää tämä kauppasopimusta tehtäessä. Tällainen tilanne voi olla kyseessä esimerkiksi silloin, kun ostaja on tilannut hääpuvun, joka on toimitettava ennen häitä. Ostajan ei tarvitse erikseen ilmoittaa myyjälle, että luovutus sovittuna toimitusajankohtana on tärkeää, vaan ratkaisevaa on, onko tämä ollut pääteltävissä sopimuksen tekemiseen liittyvistä olosuhteista. Ostajalla on myös oikeus purkaa kauppa lisäaikaa asettamatta, jos hän on ennen sopimuksen tekemistä ilmoittanut myyjälle, että luovutus tietyn ajan kuluessa on olennaista, eikä tämä välttämättä ole pääteltävissä sopimuksen tekemiseen liittyvistä olosuhteista eli esimerkiksi silloin, kun kaupan kohteena on jokin tavanomainen tavara, jolle ostajalla on jokin määrätty käyttötarkoitus tai –ajankohta.

Ostajalla on myös oikeus purkaa kauppa, jos tavarassa on virhe, jota ei voi pitää vähäisenä. Lähtökohtaisesti hänen tulisi kuitenkin ennen kaupan purkua selvittää mahdollisuus hinnanalennukseen. Sopimuksen purkamisen jälkeen myyjän on viipymättä palautettava koko sopimuksen nojalla maksettu kauppahinta.

Myyjällä sen sijaan on oikeus kaupan purkuun, jos ostaja viivästyy kauppahinnan maksamisessa ja viivästys aiheuttaa olennaista haittaa myyjälle. Myyjä saa niin ikään purkaa kaupan, jos hän on asettanut kauppahinnan maksamiselle määrätyn lisäajan, joka ei ole kohtuuttoman lyhyt, eikä ostaja lisäajankaan kuluessa suorita maksua myyjälle. Myyjä saa purkaa kaupan asetetun lisäajan kuluessa ainoastaan silloin, kun ostaja ilmoittaa, ettei hän tule suorittamaan maksua tämän lisäajan kuluessa. Mikäli ostajan on jo saanut tavaran hallintaansa, myyjä voi purkaa kaupan vain jos hän on pidättänyt oikeuden tavaraan itsellään, kunnes kauppahinta on tullut suoritetuksi. Näin voi käydä myös ostajan torjuessa tavaran esimerkiksi väittämällä perusteettomasti, että tavarassa on virhe. Myyjällä ei kuitenkaan ole oikeutta purkaa kauppaa jos ostaja on ehtinyt suorittaa viivästyneen maksun. Mikäli haluat tietää lisää kaupan purkamisesta kuluttajankaupassa ja siihen liittyvästä kuluttajansuojasta, voit soittaa alla olevaan lakipuhelimen numeroon.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa