Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus ja sanktio

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajankaupassa elinkeinonharjoittaja ja kuluttaja solmivat sopimuksen. Molemmille osapuolille syntyy velvollisuus noudattaa sopimusta. Tällöin esimerkiksi tavaran tai palvelun kaupassa myyjä on velvollinen toimittamaan virheettömän tuotteen tai palvelun sovitussa ajassa. Ostaja taas on velvollinen maksamaan kauppahinnan sovitussa ajassa. Jos jompikumpi osapuoli rikkoo jotakin sopimuksessa tälle asetettua velvollisuuttaan, puhutaan sopimusrikkomuksesta. Sanktiolla tarkoitetaan negatiivista seuraamusta, joka sopimuksen osapuolelle asetetaan sopimuksen rikkomisesta. Sanktio voi olla esimerkiksi vahingonkorvausvelvollisuus tai muu velvollisuus suorittaa hyvitystä sopimusrikkomuksesta.

Kuluttajankaupassa kuluttajaa suojataan myyjän sopimusrikkomuksilta lainsäädännön keinoin. Yleensä lainsäädännön vaatimuksista ei voida sopimalla poiketa kuluttajan vahingoksi. Kuluttajan eduksi niistä voidaan kuitenkin poiketa.

Kuluttaja saa pidättäytyä maksusta tai ainakin osasta siitä virheen tai viivästyksen perusteella. Kuluttajalla on oikeus myös vaatia virheen oikaisua, esimerkiksi tuotteen korjaamista tai vaihtamista uuteen. Jos virheen oikaisu ei onnistu, kuluttajalla on oikeus hinnanalennukseen.

Kuluttaja saa purkaa kaupan tai sopimuksen silloin, kun virhe ei ole vähäinen. Tällöin kuluttajan kannalta tyydyttävää tilannetta ei saada aikaiseksi virheen korjaamisella taikka hinnanalennuksella. Purussa sopimuksen osapuolet palauttavat suoritukset puolin ja toisin. Kuluttajan kohdalla tämä voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että hän joutuu korvaamaan myyjälle ennen sopimuksen purkua saamansa käyttöhyödyn. Ostajalla usein kuitenkin on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä, vaikka myyjä yrittäisi vetäytyä sopimuksesta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Kuluttajalla on lisäksi yleensä oikeus vahingonkorvaukseen, jos hänelle on syntynyt vahinkoa virheen tai viivästyksen vuoksi. Tällöin kuluttajalla on oikeus vahingon todellisen määrän mukaiseen korvaukseen. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisissä sopimuksissa voidaan käyttää myös kohtuullisia vakioehtoja kuten sopimussakkoa, joka oikeuttaa tietyn suuruiseen korvaukseen sopimusrikkomuksen johdosta. Sopimussakko voi tulla myyjän tai kuluttajan eduksi. Sopimussakon tarkoitus on yleensä helpottaa korvauksen saamista siten, että ei tarvitse ryhtyä selvittämään vahingonkorvauksen perusteita.

Elinkeinonharjoittajalla on myös oikeus korvauksiin ostajan virheiden ja viivästysten vuoksi. Ostaja ei saa purkaa kauppaa ilman syytä. Jos ostaja purkaa kaupan ennen tilauksen vastaanottamista, tätä ei voida vaatia pysymään sopimuksessa, mutta voi joutua suorittamaan kohtuullisen korvauksen myyjälle aiheutuneesta vahingosta.

Myös elinkeinonharjoittajalle voi syntyä oikeus viivästyskorkoon, kaupan purkuun olennaisen sopimusrikkomuksen johdosta ja vahingonkorvaukseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa