Minilex - Lakipuhelin

Urakoitsijan sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Urakoitsijan sopimusrikkomus ja sitä koskevat kysymykset tulevat useimmiten käsiteltäväksi silloin, kun tarkastellaan urakoitsijan vastuuta tekemästään työstä ja sen tuloksista. Elinkeinonharjoittajien välisissä urakkasopimuksissa osapuolet voivat lähtökohtaisesti määritellä vapaasti rakennusurakkaa koskevista ehdoista ja vastuunrajoituksista. Näin ollen ensisijainen tulkinta sopimusrikkomuksen osalta kohdistuu siihen, mitä osapuolten välillä voidaan katsoa sovitun. Osapuolet voivat myös viitata rakennusurakan yleisiin sopimusehtoihin, joihin sopimusrikkomustilanteissa voidaan tarvittaessa vedota.

Urakoitsija vastaa oman urakkansa sopimuksenmukaisuudesta. Sopijapuoli on lähtökohtaisesti vastuussa laatimistaan suunnitelmista, hankkimistaan tiedoista, antamistaan määräyksistä ja ohjeista sekä lakien ja asetusten noudattamisesta oman suorituksensa osalta. Sopijaosapuoli on myös velvollinen korvaamaan kaikki ne vahingot, jotka ovat aiheutuneet sen vuoksi, että urakkasopimuksen velvollisuudet ovat jääneet joltain osin täyttämättä.

Urakoitsija on lähtökohtaisesti vastuussa virheellisen työnsä tuloksesta. Mikäli työ todetaan sopimuksen mukaisia vaatimuksia vastaamattomaksi, tulee urakoitsijan korjata tai korvata tämä puutteellisuus uudella suorituksella. Mikäli uuden suorituksen vaatiminen olisi kohtuutonta, tulee urakoitsijan hyvittää tämä arvonalennus urakkasopimuksen mukaisella tavalla.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tilaajalla on oikeus purkaa sopimus silloin, jos urakoitsija ei noudata työn sovittua alkamisajankohtaa tai jos työtä tehdään niin hitaasti, ettei se selkeästi valmistu sopimuksen mukaisessa aikataulussa. Sopimus on mahdollista lähtökohtaisesti purkaa myös tilanteissa, joissa rakennustyö muodostuu olennaisesti sopimuksen vastaiseksi. Purkaminen sopimusrikkomuksen vuoksi on mahdollista myös tietyissä tapauksissa urakoitsijan konkurssin, kuoleman tai rakennustyötä koskevan ylivoimaisen esteen vuoksi. Ennen sopimuksen purkamista tilaajan tulee kuitenkin kirjallisesti huomauttaa urakoitsijaa ja ilmoittaa purkamisen uhasta, ellei laiminlyöntiä kohtuullisessa ajassa korjata.

Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisissä rakennusurakkaa koskevissa sopimusrikkomustapauksissa tulee ottaa huomioon kuluttajansuojaa koskevat säännökset ja periaatteet.

Urakoitsijan sopimusrikkomuksien arviointi edellyttää kuitenkin aina tapauskohtaista tarkastelua.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa