Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajankauppa ja virhe tavarassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajankauppa käsittää kauppatilanteita, joissa elinkeinonharjoittaja myy/tarjoaa/välittää/markkinoi kulutushyödykettä yksityiselle kuluttajalle. Tavaran tulee kuluttajankaupassa olla lajiltaan, määrältään, laadultaan sekä muilta ominaisuuksiltaan sellainen, mitä osapuolten välillä on voitu katsoa sovitun. Virheen ja sen olemassaolon arviointi perustuu näin ollen lähtökohtaisesti sopimuksen sisällön tulkintaan. Kuluttajankauppoja säännellään myös pakottavan lainsäädännön, kuluttajansuojalain turvin. Sopimusehto, joka poikkeaa näistä säännöksistä ostajan vahingoksi, on lähtökohtaisesti mitätön.

Tavaran tulee soveltua sellaiseen tarkoitukseen, johon sitä yleensä käytetään. Tämän lisäksi sen tulee kestävyydeltään ja myös muutoin vastata sitä, mitä ostajan on kyseisenlaisen tavaran kaupassa normaalisti aihetta olettaa. Myyjä on vastuussa antamistaan tiedoista ja näin ollen tavarassa on virhe, mikäli se ei ole myyjän antaman kuvauksen mukainen tai ei muutoin vastaa ominaisuuksiltaan sitä, mihin myyjä on viitannut.

Mikäli tavara myydään ”sellaisena kuin se on” -ehdon perusteella, on siinä tästä huolimatta virhe, mikäli tavara ei vastaa myyjän antamia tietoja tai mikäli se on muutoin huonommassa kunnossa kuin mitä ostajan on voinut olettaa ottaen huomioon esimerkiksi vastikkeena suoritetun kauppahinnan suuruus.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ostajan tulee vedota virheeseen kohtuullisessa ajassa siitä, kun on havainnut virheen tai hänen olisi tullut se havaita. Virheen perusteella ostajalla on kuluttajankaupassa oikeus vaatia virheen korjaamista tai uuden virheettömän tavaran toimittamista. Mikäli nämä toimenpiteet eivät tule kysymykseen virheen seuraamuksena, ostaja voi vaatia hinnanalennusta tai kaupan purkamista sekä vahingonkorvausta.

Kuluttajakauppaan liittyvien virhetilanteiden arvioimiseksi voitte vielä erikseen ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa