Minilex - Lakipuhelin

Virheen seuraamukset: Vahingonkorvaus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka hän kärsii tavaran virheen seurauksena. Myyjän on aina korvattava ostajalle välittömät vahingot. Välittömiä vahinkoja ovat muun muassa virheen aiheuttamat kohtuulliset matka-, posti- ja puhelinkulut, virheen selvittelykulut sekä tavaraa korvaavien palvelusten käyttämisestä aiheutuneet tarpeelliset menot. Myös korjauskulut ovat välittömiä vahinkoja, jos virhe on jouduttu perustellusta syystä korjauttamaan muun kuin myyjän toimesta tai myyjä on kieltäytynyt korjaamisesta.

Välillisen vahingon myyjä joutuu korvaamaan vain, mikäli vahinko tai virhe johtuu myyjän huolimattomuudesta tai jos tavara ei ole sellainen niin kuin on sovittu. Ostajalle aiheutuvan välillisen vahingon myyjä on kuitenkin velvollinen korvaamaan vain, jos virhe tai vahinko johtuu huolimattomuudesta hänen puolellaan tai jos tavara kaupantekohetkellä poikkesi siitä, mistä myyjän ja ostajan välillä oli sovittu. Välillinen vahinko on esimerkiksi tulonmenetys, jos kuluttaja on joutunut virheen vuoksi olemaan poissa työstään ja häneltä on vähennetty poissaolon ajalta palkkaa. Välillisiä vahinkoja ovat myös sellaiset vahingot, jotka johtuvat siitä, että kuluttaja ei voi käyttää tuotetta. Esimerkiksi jos kuluttaja auton rikkoutumisen vuoksi myöhästyy lennolta, voi lentolipun hinta tulla korvattavaksi välillisenä vahinkona.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sekä kuluttajalla että myyjällä on velvollisuus menetellä niin, että vahingosta aiheutuneet kulut jäävät mahdollisimman vähäisiksi.

Vahingonkorvauksen saaminen edellyttää myös näyttöä vahingon syntymisestä. On hyvä huomata, että kuluttajalla ei ole mahdollista saada korvausta pahasta mielestä tai henkisestä kärsimyksestä liittyen tavaran virheeseen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa