Minilex - Lakipuhelin

Kauppalaki ja sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kauppalaki koskee yksityisen ostajan ja yksityisen myyjän välillä tehtyjä sopimuksia irtaimen omaisuuden kaupasta. Laissa määritellään tiettyjä edellytyksiä sopimuksen syntymiselle, sopimusehtoja sekä seuraamuksia sopimusrikkomustilanteisiin. Sopimuksen osapuolilla on molemmilla sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

Kauppalaki koskee yksinomaan irtaimen omaisuuden kauppaa sekä osittain sen vaihtoa. Irtaimeen omaisuuteen kuuluvat esimerkiksi ajoneuvot, huonekalut sekä elektroniikka. Kauppalakia ei siis esimerkiksi sovelleta sopimuksiin, joissa sovitaan rakentamisesta, työstä tai palveluksesta vaan näistä määrätään muualla laissa. Kauppalakia myös sovelletaan ainoastaan niiltä osin kuin kuluttajansuojalaista, itse sopimuksesta tai muusta käytännöstä ei muuta johdu.

Kauppalaki määrittelee tiettyjä edellytyksiä sopimuksen syntymiselle ostajan ja myyjän välillä. Myyjän ja ostajan välisen sopimuksen syntymiseen vaikuttavat esimerkiksi se, onko tavara ostajan noudettavissa ja onko myyjä kuljettanut tavaran ostajan saataville lain edellyttämällä tavalla. Kauppalaissa myös määrätään tiettyjä sopimusehtoja, kuten että ostettu tavara on luovutettava ostajalle kohtuullisessa ajassa kaupanteosta ja että tavaran on vastattava ominaisuuksiltaan kuten lajiltaan, määrältään, laadultaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä sopimuksessa ollaan sovittu. Jos ostajalla on kuitenkin ollut tilaisuus tarkistaa tavara ennen kaupantekoa, ei hän voi vedota edellä mainittuun seikkaan perustuvaan virheeseen tavarassa sopimusrikkomuksena.

Sopimusrikkomus tarkoittaa sopimuksen jonkin tietyn osan noudattamatta jättämistä. Rikkomus voi johtua monesta syystä ja siihen voi syyllistyä kumpi sopimuksen osapuoli tahansa. Sopimusrikkomuksia irtaimen omaisuuden kaupassa voivat esimerkiksi olla se, ettei tavara vastaa laadultaan sitä, mitä kaupantekohetkellä on sovittu, tai se, ettei ostaja maksa lupaamaansa kauppahintaa kohtuullisessa ajassa. Sopimusrikkomuksen mahdolliset seuraamukset riippuvat siitä, kumpi osapuoli on rikkonut sopimusta.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Ostajaa esimerkiksi suojellaan laissa niin, että hän voi tietyissä tilanteissa vaatia sopimuksen täyttämistä, kuten tavaran luovuttamista silloin, kun myyjä ei sitä ole luovuttanut. Vaihtoehtoisesti ostaja voi myös näissä tilanteissa purkaa kaupan sekä vaatia vahingonkorvausta myyjältä. Jos tavarassa taas on virhe, joka ei johdu ostajasta, voi tämä tietyin edellytyksin vaatia virheen korjaamista, uuden tavaran toimitusta tai hinnanalennusta taikka vaihtoehtoisesti purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta.

Myös myyjää suojellaan tilanteissa, joissa ostaja on tehnyt sopimusrikkomuksen. Esimerkiksi silloin, kun ostaja ei maksa kauppahintaa kohtuullisessa ajassa tai ei nouda taikka vastaanota tavaraa sopimuksessa sovitulla tavalla, myyjällä on oikeus vaatia maksua tai vastaavaa sopimuksen täyttämistä taikka hän voi vaihtoehtoisesti purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta ostajalta.

Jos sinulla on kysymyksiä sopimusrikkomuksista irtaimen kaupan tilanteissa tai haluat tietää rikkomusten mahdollisista seuraamuksista, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa