Minilex - Lakipuhelin

Kauppalaki ja sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kauppalaki koskee ostajan ja myyjän välillä tehtyjä sopimuksia irtaimen omaisuuden kaupasta. Laissa määritellään tiettyjä edellytyksiä sopimuksen syntymiselle, sopimusehtoja, sekä seuraamuksia sopimusrikkomusten syntyessä. Sopimuksen osapuolilla on molemmilla sekä oikeuksia että velvollisuuksia.

Kauppalaki koskee yksinomaan irtaimen omaisuuden kauppaa sekä osittain sen vaihtoa. Irtaimeen omaisuuteen kuuluu esimerkiksi ajoneuvot, huonekalut sekä elektroniikka. Kauppalakia ei siis esimerkiksi sovelleta sopimuksiin, joissa sovitaan rakentamisesta, työstä tai palveluksesta, vaan niistä määrätään muualla laissa. Kauppalakia myös sovelletaan ainoastaan niiltä osin, kuin kuluttajansuojalaista, itse sopimuksesta tai muusta käytännöstä ei muuta johdu.

Kauppalaki määrittelee tiettyjä edellytyksiä sopimuksen syntymiselle ostajan ja myyjän välillä. Myyjän ja ostajan välisen sopimuksen syntymiseen vaikuttavat esimerkiksi se, onko tavara ostajan noudettavissa, ja onko myyjä kuljettanut tavaran ostajalle lain määrämällä tavalla. Kauppalaissa myös määrätään tiettyjä sopimusehtoja, kuten että ostettu tavara on luovutettava ostajalle kohtuullisessa ajassa kaupanteosta, ja että tavaran on vastattava ominaisuuksiltaan kuten lajiltaan, määrältään, laadultaan ja pakkaukseltaan sitä, mitä sopimuksessa ollaan sovittu. Jos ostajalla on kuitenkin ollut tilaisuus tarkistaa tavara ennen kaupantekoa, ei hän voi vedota edellämainittuun virheeseen tavarassa sopimusrikkomuksena.

Sopimusrikkomus on jonkun sopimuksessa sovitus osan noudattamatta jättämistä. Rikkomus voi johtua monesta syystä, ja sen voi tehdä kumpi osapuoli tahansa. Sopimusrikkomuksia irtaimen omaisuuden kaupassa voivat esimerkiksi olla se, ettei tavara vastaa laadultaan sitä, mitä kaupantekohetkellä on sovittu, tai se, ettei ostaja maksa lupaamaansa kauppahintaa kohtuullisessa ajassa. Sopimusrikkomuksen mahdolliset seuraamukset riippuvat siitä, kumpi osapuoli on rikkonut sopimusta.

Ostajaa esimerkiksi suojellaan laissa niin, että hän voi tietyissä tilanteissa vaatia sopimuksen täyttämistä, kuten tavaran luovuttamista silloin, kun myyjä ei sitä ole luovuttanut. Vaihtoehtoisesti ostaja voi myös näissä tilanteissa purkaa kaupan sekä vaatia vahingon korvausta myyjältä. Jos tavarassa taas on virhe, joka ei johdu ostajasta, voi tämä tietyin edellytyksin vaatia virheen korjaamista, uuden tavaran toimitusta tai hinnanalennusta tai vaihtoehtoisesti purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta.

Myös myyjää suojellaan tilanteissa, joissa ostaja on tehnyt sopimusrikkomuksen. Esimerkiksi silloin, kun ostaja ei maksa kauppahintaa kohtuullisessa ajassa tai ei nouda tai vastaanota tavaraa sopimuksessa sovitulla tavalla, myyjällä on oikeus vaatia maksua tai muuta sopimuksen täyttämistä tai hän voi vaihtoehtoisesti purkaa kaupan ja vaatia vahingonkorvausta ostajalta.

Jos sinulla on kysymyksiä sopimusrikkomuksista irtaimen kaupan tilanteissa tai haluat tietää rikkomusten mahdollisista seuraamuksista, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa