Minilex - Lakipuhelin

Tavaran virheellisyys kuluttajankaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajankaupassa elinkeinonharjoittajan kuluttajalle myymässä tavarassa saattaa olla virhe. Tavaran virhettä koskevassa arvioinnissa lähtökohtana on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen kauppasopimus. Tavarassa on virhe, jos se ei lajiltaan, määrältään, laadultaan, muilta ominaisuuksiltaan tai pakkaukseltaan vastaa sitä, mitä kauppasopimuksessa katsotaan sovitun. Tämä koskee niin uusia kuin käytettynä myytyjä tavaroita.

Joskus saattaa käydä niin, ettei tavaran ominaisuuksista ole erityisesti sovittu kuluttajankaupan osapuolten kesken. Tällöin tavaran on:

  • sovelluttava tarkoitukseen, johon sellaisia tavaroita yleensä käytetään,
  • sovelluttava sellaiseen erityiseen tarkoitukseen, johon tavaraa oli tarkoitus käyttää,
  • vastattava myyjän kuvailua sekä oltava ominaisuuksiltaan sellainen, johon myyjä on viitannut esittämällä näytteen tai mallin,
  • oltava pakattu tavanmukaisella tai muulla tavalla, jos pakkaus on tarpeellinen tavaran säilyttämiseksi tai suojaamiseksi sekä
  • vastattava kestävyydeltään ja muilta ominaisuuksiltaan sitä, mitä kuluttaja voi perustellusti olettaa sellaisen tavaran kaupassa.

Tavarassa on virhe, jos se ei vastaa edellä mainittuja edellytyksiä. Kuluttajalla ei ole oikeutta vedota virheeseen, joka johtuu hänestä itsestään tai josta hänen voidaan olettaa tienneen kauppaa tehdessä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Tavarassa on virhe myös silloin, kun virhe on seurausta tavaran virheellisestä asentamisesta tai kokoonpanosta ja asennus tai kokoonpano on tapahtunut myyjän toimesta. Jos ostajalle ei toimiteta riittäviä ohjeita tavaran asentamista, kokoonpanoa, käyttöä, hoitoa tai säilytystä varten, on tavarassa virhe. Tavarassa on virhe myös silloin, kun tavara ei vastaa niitä tietoja tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, joita siitä on annettu myyjän toimesta tai myyjän lukuun tavaraa markkinoitaessa.

Myös ”sellaisena kuin se on” -ehdolla myydyssä tavarassa voi olla edellä mainituin edellytyksin virhe.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa