Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus ja ylivoimainen este

» Selvitä asiasi heti - Soita 0600 12 450 »

Sopimukseen sovellettava laki riippuu sopimuksen tyypistä. Laissa ei näin ollen myöskään ole yksittäistä sääntöä, joka säätelee sopimusrikkomuksia sekä niistä aiheutuvia seuraamuksia, vaan noudatettava laki riippuu sopimuksen laadusta. Kun osapuoli rikkoo sopimusta, on tämä lähtökohtaisesti vastuussa tämän korjaamisesta sekä korvaamisesta toiselle. Ylivoimainen este on poikkeus tähän korvausvastuuseen.

Erilaisia sopimuksia koskevat eri lait. Kun esimerkiksi kuluttajalaki säätelee irtaimen omaisuuden kauppasopimuksia myyjän ja ostajan välillä, kuluttajansuojalaki säätelee elinkeinoharjoittajien ja kuluttajien välisiä sopimuksia. Työsopimuslaki taas puolestaan säätelee työsopimuksista, ja avioliittolaki avioehtosopimuksista. Näistä laeista sekä itse sopimuksista usein selviää, mikä ovat sopimuksia koskevat vastuuperiaatteet, eli kuka on vastuussa mahdollisesta sopimusrikkomuksesta. Vastuu on lähtökohtaisesti sillä osapuolella, joka on rikkonut sopimusta jollain tavalla. Jossain tilanteissa vahingon aiheuttanut osapuoli on myös velvollinen korvaamaan vahingon toiselle.

Kauppalain, kuluttajansuojalain, asuntokauppalain sekä sähkömarkkinalain alaisissa sopimuksissa se osapuoli, joka on aiheuttanut sopimusrikkomuksellaan toiselle vahinkoa, on vastuussa tämän välittömän vahingon korvaamisesta. Välittömäksi vahingoksi luetaan esimerkiksi sopimusrikkomuksen selvittelyyn ja reklamaatioon liittyvät kulut sekä saamatta jäänyt suorituksen arvo. Vapautuakseen tästä lähtökohtaisesta korvausvastuusta, on osapuolen näytettävä, että sopimuksen noudattamiselle on ollut este, joka on ollut myyjän vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella, jota ei olla kohtuudella voitu ottaa huomioon kaupantekohetkellä ja jota ei kohtuudella olla voitu välttää eikä voittaa.

» Anna lakipuhelimen neuvoa - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit auttavat sinua selvittämään oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai pahentumisen.


Laaja lakimiesverkosto auttaa kaikissa lakiasioissa

Voit olla meihin yhteydessä sekä pienissä että suurissa asioissa. Eri oikeudenalat kattava laaja lakimiesverkosto hoitaa tarvittaessa lakiasiasi alusta loppuun. Etsimme halutessasi juuri sinulle sopivan lakimiehen ja tarkistamme oikeusturvavakuutuksesi soveltuvuuden tai mahdollisuutesi saada julkista oikeusapua valtion varoista. Älä siis jätä asiaasi hoitamatta, vaan soita meille ja anna asiantuntijoiden auttaa.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Poikkeuksellisesti korvausvastuuta ei kuitenkaan silloin ole, jos vahinko on aiheutunut siitä, että sopimuksen noudattamiselle on ollut ylivoimainen este. Tällaisia ylivoimaisia esteitä, jotka eivät ole olleet ennakoitavissa tai voitettavissa, voivat muun muassa olla osapuolen sairastuminen, tietoliikenneyhteyksien katko, sääolot tai sotatila. Ylivoimaisen esteen ollessa kyseessä vapautuu osapuoli korvausvastuustaan.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä ylivoimaisen esteen vaikutuksesta korvausvastuuseen sopimusrikkomus-tilanteissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa