Minilex - Lakipuhelin

Virheen seuraamukset: Hinnanalennus ja kaupan purkaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Ostajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta, joka vastaa tavarassa olevaa virhettä. Hinnanalennuksen edellytys on, ettei virheen korjaaminen tai virheettömän tavaran toimittaminen tule kysymykseen. Käytännössä hinnanalennus tehdään harkinnanvaraisesti ottaen huomioon esimerkiksi tavaran käyttöarvo. Kaupan purkaminen tulee kyseeseen vain, mikäli tavarassa oleva virhe ei ole vähäinen. Erissä toimitettavan tavaran osalta kaupan purkaminen tulee tässä tapauksessa kysymykseen vain sen erän osalta, jota rasittaa olennainen virhe. Ostaja saa kuitenkin purkaa kaupan kokonaisuudessaan, jos virheestä aiheutuva sopimusrikkomus on tälle olennainen koko kaupan kannalta. Jos virhe antaa aihetta olettaa, että myöhemmän toimituserän suhteen tulee tapahtumaan purkamiseen oikeuttava sopimusrikkomus, ostaja saa tällä perusteella kohtuullisessa ajassa purkaa kaupan tällaisen myöhemmän erän osalta. Riski tässä tapauksessa on kuitenkin ostajalla ja jos käykin ilmi, että myyjä olisi voinut toimittaa myöhemmän toimituserän sopimuksen mukaisesti, voi ostaja joutua vahingonkorvausvastuuseen myyjää kohtaan. Ostajan purkaessa kaupan yhden toimituserän osalta hän saa samalla purkaa kaupan aikaisempien tai myöhempien erien osalta, jos hänelle erien keskinäisen yhteyden vuoksi aiheutuisi merkittävää haittaa siitä, että hän joutuisi pysymään sopimuksessa kyseisten erien osalta. Lähtökohtana on kuitenkin pidettävä sitä, että ennen vaatimusta hinnanalennuksesta selvitetään virheen korjaamisen tai virheettömän tuotteen toimittamisen mahdollisuus ja ennen kaupan purkua selvitetään hinnanalennuksen mahdollisuus. Kaupan purkamisen tulisi olla aina viimesijainen vaihtoehto.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa