Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomusasian saattaminen yleiseen tuomioistuimeen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Tässä artikkelissa käsitellään kuluttajankauppaa, kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä sopimusrikkomuksia sekä niiden ratkaisemista. Kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisiä sopimusrikkomuksia voidaan viime kädessä selvitellä käräjäoikeudessa.

Kuluttajankaupasta on kyse, kun elinkeinonharjoittaja tarjoaa, myy, markkinoi tai välittää kulutushyödykkeitä kuluttajille. Kun kuluttaja esimerkiksi ostaa jonkin tuotteen elinkeinonharjoittajalta, syntyy kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välille sopimus. Tällöin kuluttajalla on oikeus olettaa, että tuote on sellainen kuin sopimuksessa on sovittu ja että se esimerkiksi toimitetaan sovitussa ajassa. Myyjällä taas on oikeus saada kauppahinta suoritetuksi sovitussa ajassa ja oikean suuruisena.

Joskus myyjä voi toimittaa virheellisen tuotteen tai kaupan toisen osapuolen suorituksessa on jokin muu häiriö. Lähtökohtana sopimusrikkomustilanteessa on, että osapuoli ilmoittaa toiselle virheestä kohtuullisessa ajassa. Tällöin toisella osapuolella on yleensä oikeus korjata virheellinen suorituksensa.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Mikäli riita sopimusrikkomuksesta ei hoidu keskinäisellä sopimisella, voidaan olla yhteydessä kuluttajaneuvontaan. Tämän jälkeen voidaan tehdä valitus kuluttajariitalautakunnalle, joka mahdollisesti voi antaa asiassa ratkaisusuosituksen. Kuluttajariitalautakunnalla ei ole ratkaisupakkoa. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisut eivät ole sitovia tuomioita vaan suosituksia siitä, miten asia kannattaisi ratkaista. Kuluttajariitalautakunnan päätökset eivät estä asian saattamista käräjäoikeuteen.

Viime kädessä riita sopimusrikkomuksesta voidaan saattaa siis käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tämä tapahtuu normaalisti toimittamalla haastehakemus toimivaltaiseen käräjäoikeuteen. Käräjäoikeudessa elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen riita käsitellään kokonaisuudessaan. Mahdollinen kuluttajariitalautakunnan aikaisempi ratkaisu ei periaatteessa sido tuomioistuinta millään tavalla. Kuluttajariitalautakunnan suosituksella voi kuitenkin olla merkitystä tuomioistuimen päätöksenteossa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa