Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomuksen seuraamukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimus velvoittaa sen molempia osapuolia, ja näiden velvollisuuksien rikkomisesta on tiettyjä seuraamuksia.

Sopimuksiin sovellettava laki riippuu sopimuksen tyypistä. Näin ollen sopimusrikkomuksiin sekä niiden seuraamuksiin sovellettavat säännökset löytyvät itse sopimuksen lisäksi eri laeista sekä sopimusoikeuden periaatteista. Esimerkkinä sopimuksesta on kauppasopimus myyjän ja ostajan välillä irtaimen omaisuuden myynnistä. Tällaisiin kauppasopimuksiin sovelletaan kauppalakia, sekä tietyissä tapauksissa kuluttajansuojalakia tai kansianvälisiä sopimuksia koskevia lakeja, sekä itse sopimuksessa maninittuja sääntöjä. Sopimus takaa sen osapuolille velvollisuuksia sekä oikeuksia. Kauppasopimuksessa myyjän velvollisuus lähtökohtaisesti on sopimuksessa sovitun tuotteen luovuttaminen ostajalle ilman viivytyksiä. Ostajan velvollisuus taas on maksaa tuotteen kauppahinta myyjälle ilman viivytyksiä.

Sopimusrikkomuksesta on kyse, kun sopimuksen osapuoli jättää noudattamatta velvollisuuttaan. Myyjä voi esimerkiksi toimittaa rikkoutuneen tuotteen ostajalle, tai toimittaa tuotteen kohtuuttomassa ajassa. Ostaja taas voi tehdä sopimusrikkomuksen jättämällä maksamatta sopimuksessa sovitun hinnan tai jättämällä tuotteen noutamatta sopimuksessa sovitulla tavalla. Koska sopimusrikkomukset vahingoittavat sopimuksen toista osapuolta, on niistä seuraamuksia. Kun myyjä on tehnyt sopimusrikkomuksen kauppasopimuksessa, on ostajalla oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä tai tuotteen kauppahinnan alennusta. Ostaja voi vaihtoehtoisesti pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta, perua kaupan ja vaatia myyjältä korvausta kärsimistään vahingoista. Ostajan tehdessä sopimusrikkomuksen voi myyjä puolestaan vaatia sopimuksen täyttämistä. Myyjällä on myös tietyin perustein oikeus perua kauppa ja vaatia korvausta ostajalta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä sopimusrikkomuksen seuraamuksista erilaisissa sopimusrikkomus-tilanteissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa