Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomuksen seuraamukset

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Sopimus velvoittaa sen molempia osapuolia ja näiden velvollisuuksien rikkomisesta voi seurata tiettyjä seuraamuksia.

Sopimuksiin sovellettava laki riippuu sopimuksen tyypistä. Näin ollen sopimusrikkomuksiin sekä niiden seuraamuksiin sovellettavat säännökset löytyvät itse sopimuksen lisäksi eri laeista sekä sopimusoikeuden periaatteista. Esimerkkinä sopimuksesta on kauppasopimus myyjän ja ostajan välillä irtaimen omaisuuden myynnistä. Tällaisiin kauppasopimuksiin sovelletaan kauppalakia sekä tietyissä tapauksissa kuluttajansuojalakia tai kansainvälisiä sopimuksia koskevia lakeja sekä itse sopimukseen solmittuja sääntöjä. Sopimus takaa sen osapuolille velvollisuuksia sekä oikeuksia. Kauppasopimuksessa myyjän velvollisuus lähtökohtaisesti on sopimuksessa sovitun tuotteen luovuttaminen ostajalle ilman viivytystä. Ostajan velvollisuus taas on maksaa tuotteen kauppahinta myyjälle ilman viivytystä.

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »Selvitä lakiasiasi heti

Lakiasiat kannattaa aina selvittää heti, ainakin itselle. Lakipuhelimen juristit selventävät oikeutesi ja velvollisuutesi sekä antavat neuvoja kuinka sinun tulisi asiassasi toimia. Näin toimimalla estät ennakolta ongelmien ja riitojen syntymisen tai niiden pahentumisen.

» Suomen suurin lakipalvelu auttaa - Soita 0600 12 450 »Sopimusrikkomuksesta on kyse, kun sopimuksen osapuoli jättää noudattamatta sopimuksen tuottamaa velvollisuuttaan. Myyjä voi esimerkiksi toimittaa rikkoutuneen tai muutoin tuotteen ostajalle taikka toimittaa tuotteen väärässä ajankohdassa. Ostaja taas voi tehdä sopimusrikkomuksen jättämällä maksamatta sopimuksessa sovitun hinnan tai jättämällä tuotteen noutamatta sopimuksessa sovitulla tavalla. Koska sopimusrikkomukset vahingoittavat sopimuksen toista osapuolta, on näitä tilanteita varten säännelty seuraamuksia. Kun myyjä on tehnyt sopimusrikkomuksen kauppasopimuksessa, on ostajalla oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä tai hinnanalennusta. Ostaja voi vaihtoehtoisesti pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta, perua kaupan ja vaatia myyjältä korvausta kärsimistään vahingoista. Ostajan tehdessä sopimusrikkomuksen voi myyjä puolestaan vaatia sopimuksen täyttämistä. Myyjällä on myös tietyin perustein oikeus perua kauppasopimus ja vaatia vahingonkorvausta ostajalta.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä sopimusrikkomuksen seuraamuksista erilaisissa sopimusrikkomustilanteissa, voit ottaa yhteyttä lakimieheen. Myös osa muista kuluttajansuojaosion artikkeleista sivuavat tai muutoin käsittelevät sopimusrikkomustilanteita.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa