Minilex - Lakipuhelin

Takuun merkitys kuluttajankaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Usein kuluttajankaupassa myydyillä tavaroilla on takuu, jolla myyjä sitoutuu vastaamaan tavaran käyttökelpoisuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan. Takuun on annettava ostajalle samat tai paremmat edut kuin ne, jotka tulevat ostajalle suoraan lain nojalla eli sen avulla ei voida rajoittaa elinkeinonharjoittajan lakiin perustuvaa vastuuta kaupassa. Takuuajan on oltava kohtuullisessa suhteessa tavaran käyttöikään. Takuusta on selkeästi käytävä ilmi takuun sisältö sekä se, että ostajalla on lain mukaiset oikeudet ja että takuulla ei rajoiteta näitä oikeuksia. Takuusta on käytävä ilmi myös takuunantaja, takuun voimassaoloaika ja -alue sekä muut takuuseen perustuvien vaatimusten esittämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Ostajan pyynnöstä takuu on aina annettava kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät ostajan saatavilla. Ostajalla on kuitenkin oikeus vedota takuuseen, vaikka se ei täyttäisikään laissa säädettyjä vaatimuksia. Takuuaikana tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara tänä aikana huonontuu takuussa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että huonontuminen johtuu tapaturmasta, tavaran vääränlaisesta käsittelystä tai muusta ostajan puolella olevasta seikasta. Huomionarvoista on, että takuun antaminen on myyjälle vapaaehtoista, ei laista johtuva velvoite. Takuun loppuminen ei myöskään estä ostajaa vetoamasta virheeseen, joka on ollut tavarassa jo ostohetkellä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa