Minilex - Lakipuhelin

Urakoitsijan myötävaikutusvelvollisuus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Rakennusurakkaa koskevalla urakoitsijan myötävaikutusvelvollisuudella tarkoitetaan lähtökohtaisesti urakoitsijan vastuuta oman urakkansa sopimuksenmukaisesta suorittamisesta. Urakoitsijan myötävaikutusvelvollisuutta koskevat kysymykset voivat tulla kysymykseen kuluttajan ja elinkeinoharjoittajan välisen urakkasopimuksen osalta. Tällöin urakoitsijan vastuuta arvioitaessa huomiota tulee kiinnittää niin urakkasopimukseen kuin myös kuluttajansuojaa koskeviin periaatteisiin, ehtoihin ja lainsäädäntöön. Mikäli kysymys on kahden elinkeinoharjoittajan välisestä urakkasopimuksesta, urakoitsijan myötävaikutusvelvollisuuden arviointi tapahtuu ensisijaisesti osapuolten välisen urakkasopimuksen mukaisesti.

Urakoitsijan on tehtävä työnsä ammattitaitoisesti ja hyvää rakennustapaa noudattaen. Työn tulee vastata laissa, asetuksessa tai viranomaisen päätöksessä asetettuja vaatimuksia. Urakoitsijan työn tulee myös vastata sopimuksen mukaista suoritusta sekä sellaisia urakoitsijan antamia tietoja, joiden voidaan olettaa vaikuttaneen tilaajan päätöksentekoon. Urakoitsijan suorituksessa on näin ollen lähtökohtaisesti virhe, jos se ei täytä edellä mainittuja vaatimuksia.

Tilaaja vastaa sen sijaan oman myötävaikutusvelvollisuutensa täyttämisestä. Elinkeinoharjoittajien välisille urakkasopimuksille laadittujen rakennusurakkaa koskevien yleisten sopimusehtojen mukaisesti tilaaja vastaa muun muassa laatimistaan suunnitelmista, hankkimistaan ja ilmoittamistaan tiedoista, antamistaan määräyksistä ja ohjeista sekä esimerkiksi lakien ja asetuksien noudattamisesta.

Urakoitsijan vastuuta koskeva arviointi tulee kuitenkin aina tehdä tapauskohtaisesti. Tämän vuoksi kannattaa ottaa yhteyttä Minilexin lakimiehiin kysymyksien selvittämiseksi. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa