Minilex - Lakipuhelin

Työsopimuksen purkautuneena pitäminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työsopimusta voidaan pitää purkautuneena, jos työntekijä on ollut työstä poissa vähintään seitsemän päivää, eikä työntekijä ole ilmoittanut sinä aikana työnantajalle pätevää syytä poissaololleen. Tällöin työsopimus katsotaan päättyneeksi poissaolon alkamisesta lähtien. Samoin työntekijä voi katsoa työsopimuksen purkautuneen, mikäli työnantaja on menetellyt kyseisellä tavalla.

Purkautuneena pitäminen voi kuitenkin peruuntua, jos poissaolosta ei ole voitu ilmoittaa hyväksyttävän esteen tai syyn vuoksi. Työsopimusta voidaankin pitää purkautuneena lähtökohtaisesti vain, jos kyseessä on luvaton poissaolo, eli ilman perusteltua syytä oleva poissaolo tai perusteltu poissaolo, kuten sairaus, josta ei ole ilmoitettu toiselle sopijapuolelle. Toisaalta hyväksyttävänä poissaolona voidaan pitää tilannetta, jossa ilmoittamisen puuttumiselle on hyväksyttävä este.

Purkautuneena pitäminen ei aina ole lopullista. Edellytyksiä purkautumisen peruuntumiselle ovatkin pätevä syy poissaoloille ja hyväksyttävä este sille, ettei poissaolosta ole ilmoitettu. On syytä huomata, ettei poissaolojen pätevä syy ole sama asia kuin hyväksyttävä este ilmoittamatta jättämiselle. Pätevä syy poissaoloille voi olla esimerkiksi vähäinenkin sairaus, mutta ilmoittamatta jättämisen aiheuttavan hyväksyttävän esteen tulee olla sellainen, ettei osapuolella ole tosiasiallista mahdollisuutta ilmoituksen tekemiseen. Tällainen tilanne voi aiheutua esimerkiksi onnettomuudesta tai äkillisestä ja vakavasta sairaudesta. Jos työsopimuksen purkautuneena pitäminen peruuntuu, voidaan työsuhteen katsoa jatkuneen keskeytyksettä poissaolojen ajan.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa