Minilex - Lakipuhelin

Työnantajan velvollisuus tarjota toista työtä irtisanomisen vaihtoehtona

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työnantajalle on asetettu velvollisuus tarjota ennen työntekijän irtisanomista tälle yrityksessä tarjolla olevaa työtä irtisanomisen vaihtoehtona. Ensisijaisesti työnantajan on kuitenkin tarjottava irtisanottavan työsopimuksen mukaista työtä. Työsopimuksen mukainen työ on nimenomaan samaa työtä, josta työsopimuksessa on sovittu.

Jos työsopimuksen mukaista työtä ei ole tarjottavana, on työnantajan tarjottava työtä, joka vastaa työsopimuksen mukaista työtä. Työsopimuksen työn vastaavuutta on arvioitava yksittäistapauksittain. Vastaavuudella tarkoitetaan tarjottavan työn jonkinlaista samankaltaisuutta suhteessa työsopimuksen mukaiseen työhön. Toissijaisesti työnantajan on tarjottava irtisanottavalle työntekijälle muuta työtä, eli sellaista työtä, joka vastaa työntekijän koulutusta, ammattitaitoa tai kokemusta. Koulutusta, ammattitaitoa ja kokemusta tulisi tarkistella erillisinä kriteereinä, eli yhdenkin edellytyksen täyttävää työtä olisi tarjottava irtisanomisen vaihtoehtona.

Jos tarjottava työ olennaisesti eroaa aikaisemman työn vaatimasta ammattitaidosta, ei työnantajan tarvitse tarjota tätä työtä. Tällöin työnantajan on kuitenkin tarvittaessa näytettävä toteen, että työ ei ollut soveltuvaa. Tarjottavan työn vaatimustasoa on lisäksi harkittava aina tapauskohtaisesti. Työntekijän soveltuvuutta yleisesti ja työkykyä on tarkasteltava myös arvioitaessa tarjottavaa muuta työtä. Pelkkä ammattitaitovaatimuksen täyttyminen ei välttämättä täytä työntarjoamiskriteeriä, jos muussa työssä tarvitaan esimerkiksi erityistä luottamusta, kielitaitoa tai yhteistyökykyä.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa