Minilex - Lakipuhelin

Toiminnan uudelleenjärjestelystä johtuva irtisanomisperuste

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Työntekijän irtisanominen on mahdollista suorittaa myös toiminnan uudelleenjärjestelyistä johtuvista syistä. Uudelleenjärjestelystä johtuvaa irtisanomisperustetta ei siten voida suoranaisesti luokitella taloudelliseksi eikä tuotannolliseksikaan syyksi. Uudelleenjärjestelyistä johtuva syy voi muodostua esimerkiksi teknologisista, hallinnollisista tai rakenteellisista järjestelyistä, jotka vaikuttavat työnantajayrityksen edellytyksiin tai tapaan toimia. Muun muassa töiden jakaminen toisille työntekijöille voi aiheuttaa irtisanomisperusteen syntymisen, vaikka irtisanotun työntekijän omat tehtävät eivät olleet vähentyneet.

Toiminnan uudelleenjärjestelynä voidaan pitää tietyissä tilanteissa myös alihankintaan tai vuokratyövoimaan siirtymistä. Toiminnan uudelleenjärjestelystä on aiheuduttava työvoiman tarpeen olennaista ja pysyvää vähentymistä. Niinpä myös tilannetta, jossa omistaja, yrittäjä tai toimitusjohtaja lisää työpanostaan, samalla vähentäen työntekijän työtehtäviä, voidaan katsoa töiden uudelleenjärjestelyksi. Muutoksien on kuitenkin aiheutettava todellista muutosta työnantajayrityksen toimintaedellytyksissä, jotta työntekijä voitaisiin irtisanoa uudelleenjärjestelystä johtuvin syin. Sen sijaan perheen jäsenen työntarvetta ei yksistään voi pitää laillisena perusteena työntekijöiden vähentämiselle. Vaikka taloudellinen syy ei olekaan edellytys toiminnan uudelleenjärjestelylle, voi heikko taloudellinen tilanne antaa aihetta uudelleenjärjestelyyn.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa