Minilex - Lakipuhelin

Tavaran luovutuksen viivästyminen kuluttajankaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Mikäli tavaraa ei luovuteta ajallaan eikä tämä johdu ostajasta, on ostajalla oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta siltä osin kuin se on vielä maksamatta. Tämä lisäksi ostaja voi vaatia sopimuksen täyttämistä tai kaupanpurkua sekä vahingonkorvausta.

Sopimuksen täyttämisellä tarkoitetaan sitä, että lähtökohtaisesti sopimukset sitovat ja ostajalla on oikeus vaatia sovitun täyttämistä. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että myyjä luovuttaa sovitun tavaran. Myyjällä ei ole kuitenkaan velvollisuutta luovuttaa tavaraa, mikäli viivästys johtuu esteestä, jota tämä ei voi kohtuudella voittaa. Esimerkiksi tavaran valmistus on kokonaan lopetettu. Myyjä voi kieltäytyä tavaran luovuttamisesta myös silloin, jos sen vaatimat uhraukset olisivat kohtuuttomia ostajalle aiheutuvaan hyötyyn nähden. Jotta ostaja ei menettäisi oikeuttaan vedota sopimuksen täyttämiseen, tulisi hänen esittää vaatimuksensa tavaran luovuttamisesta kohtuullisessa ajassa.

Jos sopimusrikkomuksella on ostajalle olennainen merkitys, saa ostaja purkaa kaupan. Ostajan tulee kuitenkin antaa myyjälle lisäaika tavaran toimittamiseksi. Annettu lisäaika ei saa olla kohtuuttoman lyhyt. Mikäli tavaraa ei luovuteta lisäajan kuluessa, on ostajalla oikeus kaupan purkuun. Lisäajan kuluessa ostaja voi purkaa kaupan vain siinä tapauksessa, että myyjä on ilmoittanut, ettei tule luovuttamaan tavaraa annetun lisäajan kuluessa.

Ostaja voi vaatia vahingonkorvausta taloudellisesta vahingosta, jonka hän on kärsinyt viivästyksen vuoksi. Myyjä voi välttää vahingonkorvausvelvollisuuden, jos hän pystyy osoittamaan, että viivästys johtuu hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella olevasta seikasta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa