Minilex - Lakipuhelin

Takuu käytetyn auton kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos myyjä on sitoutunut takuulla vastaamaan auton toimivuudesta tai muista ominaisuuksista määrätyn ajan, tavarassa katsotaan olevan virhe, jos tavara takuuaikana huonontuu tai vioittuu takuuehdoissa tarkoitetulla tavalla. Virhevastuuta ei kuitenkaan synny, jos myyjä saattaa todennäköiseksi, että auton virhe johtuu ostajan vastuulla olevasta syystä. Vastuun autossa takuuaikana ilmenevästä virheestä oletetaan näin ollen olevan myyjällä, ellei hän erikseen toisin näytä. Edellä mainittu koskee myös tilannetta, jossa takuun on antanut joku muu kuin auton myyjä, esimerkiksi maahantuoja tai aikaisempi myyntiporras. Myyjä ei vastaa aikaisemman myyntiportaan antaman takuun perusteella virheestä, josta hän ei muuten olisi vastuussa, jos myyjä osoittaa ilmoittaneensa asiasta ostajalle selkeällä tavalla ennen kaupantekoa.

 

Elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle selkeästi ja ymmärrettävästi tiedot takuusta sekä takuuehdoista, elleivät nämä tiedot ilmene muutoin asiayhteydestä. Takuusta on käytävä selkeästi ilmi muun muassa takuun sisältö, takuun antaja, voimassaoloaika ja -alue sekä muut takuuseen perustuvien vaatimusten esittämisen kannalta tarpeelliset tiedot. Ostajalla on oikeus vedota takuuseen, vaikka se ei täyttäisikään edellä mainittuja vaatimuksia. Takuu on annettava ostajan pyynnöstä kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tietoja ei voida yksipuolisesti muuttaa ja että ne säilyvät ostajan saatavilla.

Takuunantaja on velvollinen korjaamaan omalla kustannuksellaan virheen, joka autossa ilmenee takuuaikana. Ostajan voi tällöin vaatia myyjää tai muuta takuunantajaa vastaamaan auton viasta takuuehtojen mukaisesti. Takuuvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos takuunantaja osoittaa, että vika johtuu ostajasta johtuvasta syystä, kuten esimerkiksi auton vääränlaisesta käyttämisestä, tarpeellisen huollon laiminlyönnistä tai liikenneonnettomuudesta. Ostajalta voidaan periä erillinen maksu, mikäli hän tuo auton takuuaikana korjattavaksi selvästi perusteetta tai jos hän on aiheuttanut vian itse. Kiistatilanteessa kuluttaja voi turvautua kuluttajaneuvonnan apuun, tai viime kädessä nostaa kanteen käräjäoikeudessa.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa