Minilex - Lakipuhelin

Sopimusrikkomus kiinteistön kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kiinteistön kaupan kohteen virheet ja muut osapuolten tekemät sopimusehtojen laiminlyönnit ovat sopimusrikkomuksia kiinteistön kaupassa. Sopimusrikkomus syntyy, kun kiinteistön myyjä tai ostaja ei noudata tai täytä sopimuksessa sovittuja ehtoja. Sopimusrikkomus voi tulla ilmi viivästyksenä, ennakkoviivästyksenä, kiinteistön laatuvirheenä, oikeudellisena virheenä tai vallintavirheenä taikka muuna suoritusvirheenä.

Sopimusrikkomus oikeuttaa sopimuksen mukaisen suorituksen vaatimiseen, oikeuteen vaatia hinnanalennusta, oikeuttaa vahingonkorvaukseen, kiinteistön kaupan purkuun taikka oikeuteen pidättäytyä täyttämästä omaa suoritusta. Myyjä ja ostaja ovat voineet kiinteistön kauppasopimuksessa jo ennakolta sopia, mitä sopimusrikkomuksista seuraa, kuten vahingonkorvauksen määrästä tietyn sopimusrikkomuksen osalta. Kohtuutonta sopimusehtoa kuitenkin voidaan sovitella, jos sovittu ehto loukkaa esimerkiksi ostajan oikeutta.

Kiinteistön kaupan osapuolella on velvollisuus toteuttaa sopimuksen mukainen suorituksensa, vaikka hän olisi rikkonut sopimusta. Sopimusrikkomuksesta kärsivä osapuoli voi vaatia sopimuksen mukaista suoritusta toiselta, esimerkiksi myyjä voi vaatia ostajaa maksamaan kauppahinnan tai ostaja myyjää luovuttamaan kiinteistön sovitussa kunnossa. Jos sopimuksen mukainen suoritus ei onnistu enää sellaisenaan, esimerkiksi suorituksen mahdottomuuden takia (esimerkiksi kaupan kohteen tuhoutumisen takia), on turvauduttava muihin seuraamuksiin.

Kun myyjä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana on kuluttaja, eivät myyjä ja ostaja saa sopia myyjän virhevastuusta niin, että se heikentää ostajan asemaa. Jos kiinteistön kaupan kohteessa on virhe, jota elinkeinonharjoittajamyyjäkään ei ole tiennyt, on hän velvollinen korvaamaan sopimusrikkomuksesta aiheutuvat korjauskustannukset ostajalle, vaikka hän pystyisinkin osoittamaan toimineensa huolellisesti. Myyjän vastuu virheestä ei siis riipu tuottamuksesta eli huolellisuudesta. Ostajan maksuvelvollisuuden viivästystä voidaan sovitella, jos se on johtunut ostajan työttömyydestä, sairaudesta tai muusta vastaavasta syystä.

Kiinteistön asunnoksi tai vapaa-ajan asunnoksi hankkinut ostaja voi kiinteistön laatuvirheen johdosta kohdistaa vaatimuksia oman myyjänsä sijasta myös ammattimaisesti kiinteistöjä rakentavaan tai myyvään elinkeinonharjoittajaan, joka on luovuttanut kiinteistön myyjälle taikka urakoitsijaan, taloelementtien toimittajaan ja muuhun, joka kuluttajasuojalain mukaan on virheestä vastuussa myyjälle. Ostajan on kohtuullisessa ajassa virheen havaittuaan ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle ja samalla esittää vaatimuksensa virheen johdosta. Ilmoittamisella on viiden vuoden määräaika, mutta elinkeinonharjoittaja ei voi vedota tähän määräaikaan kumotakseen ostajan väitteen virheestä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa