Minilex - Lakipuhelin

Myyjän vastuu käytetyn auton kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Myyjän vastuun laajuus käytettyjen autojen kaupassa riippuu muun muassa siitä, mitä tietoja autosta on annettu ennen kauppojen tekemistä, ja siitä, onko myyjä yksityishenkilö vai elinkeinonharjoittaja. Myyjä on lähtökohtaisesti vastuussa käytetyssä autossa ilmenneestä virheestä vaikka auto olisi myyty "sellaisena kuin se on" -ehtoa käyttämällä, mikäli auto ei vastaa myyjän siitä antamia tietoja tai jos myyjä ei ole kertonut tiedossaan olleista auton ominaisuuksia tai käyttöä koskevista olennaisista seikoista. Edellä mainitunlaisena seikkana voisi tulla kyseeseen esimerkiksi tilanne, jossa myyjä on ennen kaupantekoa vakuuttanut myöhemmin rikkinäisiksi osoittautuvien jarrujen olevan kunnossa. Myyjä vastaa autossa ilmenevästä virheestä myös, mikäli auto on olennaisesti huonommassa kunnossa kuin ostajalla on auton ominaisuudet, kuten vuosimalli, kilometrimäärä ja hinta huomioon ottaen yleensä samanlaisten autojen osalta aihetta olettaa. 

Myyjä ei vastaa autossa ilmenevästä virheestä, jos siitä on kerrottu ennen kauppojen tekemistä. Myyjä ei myöskään ole vastuussa esimerkiksi liikenneonnettomuudesta, auton vääränlaisesta käsittelystä, huollon laiminlyönnistä taikka auton tavanomaisesta kulumisesta johtuvasta viasta. Ostaja ei voi vedota virheenä seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita auton ennakkotarkastuksessa. 

Mikäli auton myyjä on elinkeinonharjoittaja, kuten esimerkiksi autokauppa, ostajalla on kuluttajansuojalain mukainen suoja myyjää kohtaan. Elinkeinonharjoittaja on vastuussa autossa luovutushetkellä olevasta virheestä riippumatta siitä, milloin virhe ilmenee. Kuluttajansuojalain mukaan ostajan on aina ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa sen huomaamisesta tai siitä, kun virhe olisi pitänyt huomata. Myyjä tai muu takuunantaja on vastuussa antamastaan takuusta sovittujen takuuehtojen mukaisesti. Takuunantaja on velvollinen korjaamaan omalla kustannuksellaan muun kuin ostajasta johtuvan, takuuaikana ilmenneen virheen. Ellei autolla ole takuuta, kuluttajan on pystyttävä osoittamaan myyjän vastuulla olevan virheen olemassaolo.

Nopein ja kivuttomin tapa korjata virhe on sopia siitä ostajan ja myyjän välillä, esimerkiksi hinnanalennuksena tai auton korjaamisesta aiheutuvien kustannusten korvaamisena. Mikäli myyjä ei suostu vapaaehtoisesti korvaamaan virhettä siitä ilmoittamisen jälkeen, asia voidaan viedä viime kädessä käräjäoikeuteen. Elinkeinonharjoittajan ollessa myyjänä ostaja voi myös vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta taikka muiden kuin vähäisten virheiden osalta purkaa kaupan, jos virheen korjaaminen ei kysymykseen taikka jollei myyjä suostu korjaamaan virhettä. Elinkeinonharjoittajia koskevat riidat voidaan vaihtoehtoisesti viedä myös Kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi.

 

 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa