Minilex - Lakipuhelin

Myyjän sopimusrikkomus

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kauppasopimuksien osapuolilla, myyjällä sekä ostajalla, on sopimuksesta johtuen tiettyjä velvollisuuksia sekä oikeuksia. Kun toinen osapuoli, esimerkiksi myyjä, rikkoo sopimusta, on kyseessä sopimusrikkomus.

Kauppasopimuksiin irtaimesta omaisuudesta myyjän ja ostajan välillä sovelletaan kauppalakia. Tässä laissa määritetään edellytyksiä kauppasopimuksien syntymiselle, sekä sopimusehtoja, jotta sopimukset olisivat päteviä. Sopimuksesta johtuen molemmille sopimuksen osapuolille jakautuu oikeuksia sekä velvollisuuksia, jotka tulee luetella sopimuksessa. Myyjän velvollisuuksia voivat olla mm. tuotteen oikeassa paikassa oikeaan aikaan luovuttaminen ostajalle, sekä varmistuminen siitä, että tuote on lajiltaan, määrältää, laadultaan, pakkaukseltaan sekä muilta ominaisuuksiltaan sellainen, kun sopimuksessa on sovittu.

Jos myyjä kuitenkin rikkoo velvollisuuttaan, joka hänellä sopimuksen seurauksena on, on kyseessä sopimusrikkomus. Myyjä voi esimerkiksi olla luovuttamatta tuotetta ostajalle, tai luovuttaa tuotteen viivästyksellä, aiheuttaen näin haittaa ostajalle. Myyjä voi myäs luovuttaa tuotteen, joka ei vastaa sopimuksessa sovittuja ehtoja tuotteen lajin, määrän, laadun, pakkauksen tai muun ominaisuuden perusteella.

Näissä sopimusrikkomus-tilanteissa myyjä on lähtökohtaisesti vastuussa vahingon hyvittämisestä ostajalle. Ostajalla on oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä tai vaihtoehtoisesti sen purkua sekä vahingonkorvauksen maksamista. Myyjä on aina vastuussa viivästyksestä tai vahingosta, jos se on johtunut hänen omasta huolimattomuudestaan. Myyjä on myös vastuussa, jollei hän pysty osoittamaan, että jollei myyjä osoita, että viivästys on johtunut esteestä, joka on ollut hänen vaikutusmahdollisuuksiensa ulkopuolella ja jota hänen ei kohtuudella voida edellyttää ottaneen huomioon kaupantekohetkellä ja jonka seurauksia hän ei myöskään kohtuudella olisi voinut välttää eikä voittaa. Poikkeuksellisesti silloin, kun myyjä ei ole millään tavalla voinut vaikuttaa vahingon aiheuttaneeseen esteeseen, ei hän ole korvausvastuussa.

Jos sinulla on lisäkysymyksiä myyjän sopimusrikkomuksesta tai vaikkapa niiden mahdollisista seurauksista, voit ottaa yhteyttä lakimieheen.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa