Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajansuojalaki sääntelee kuluttajankauppaa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajankaupalla tarkoitetaan kauppaa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja. Kuluttajalla tarkoitetaan tarkoitetaan henkilöä, joka hankkii kulutushyödykkeen pääasiassa muuhun tarkoitukseen kuin harjoittamaansa elinkeinotoimintaa varten. Kulutushyödykkeitä ovat esimerkiksi irtaimet esineet (tavarat) ja palvelut. Kuluttajana pidetään henkilöä, joka hankkii tavaroita pääasiassa yksityiseen käyttöön.

Kuluttajaa pidetään yleisesti ottaen sopimussuhteissa elinkeinonharjoittajaa heikommassa asemassa olevana. Tämän vuoksi on pidetty tärkeänä, että kuluttajaa suojataan suhteessa elinkeinonharjoittajaan ja tämän sopimattomaan menettelyyn. Kuluttajansuojalaki sääntelee kattavasti tilanteita, joissa kaupan osapuolina on sekä kuluttaja että elinkeinonharjoittaja, ja asettaa elinkeinonharjoittajalle erilaisia kieltoja ja velvollisuuksia koskien markkinointia sekä asiakassuhteita. Varsinaiset kuluttajankauppaa koskevat säännökset sisältyvät kuluttajansuojalain kolmanteen lukuun. Kyseisen luku sisältää säännökset niin kaupan kohteena olevan tavaran luovuttamisesta, vaaranvastuun siirtymisestä, kaupankohteen virheestä sekä siihen vetoamisesta, vahingonkorvausvastuusta, kauppahinnasta, kauppahinnan maksuajankohdasta, viivästyskorosta kuin myyjän oikeudesta purkaa kauppa ostajan sopimusrikkomuksen perusteella.

Kuluttajansuojalain kuluttajankauppaa koskevia kolmannen luvun säännöksiä sovelletaan myös valmistettavan tavaran tilaukseen, jos ostajan ei ole tarkoitus toimittaa olennaista osaa tarveaineista valmistettavaa tavaraa varten. On hyvä muistaa, että kyseisen luvun säännöksiä ei sovelleta kaikilta osin tilanteessa, jossa kyse on käytetyn tavaran huutokaupasta, mikäli ostaja voi osallistua kaupantekoon henkilökohtaisesti.

Kuluttajansuojalain kuluttajankauppaa koskevat säännökset ovat pakottavia siltä osin, kuin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan välisessä sopimuksessa poiketaan laista kuluttajan vahingoksi. Kuluttajansuojalaki toisin sanoen määrittää sen vähimmäistason, jolla kuluttajansuojan on oltava. On huomattava, että kuluttajankauppaan voivat soveltua myös kauppalain säännökset siltä osin, kuin kuluttajansuojalaissa ei ole asiasta säännöksiä.

Tutustuthan Minilexin muihin kuluttajankauppaa koskeviin artikkeleihin saadaksesi lisätietoa kuluttajankaupan sääntelystä. 

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa