Minilex - Lakipuhelin

Kuluttajankaupassa ostetun tavaran luovutuksen viivästyminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos kuluttajankaupassa ostetun tavaran luovuttaminen myyjän puolella olevasta syystä viivästyy, ostajalla on ensinnäkin oikeus pidättäytyä kauppahinnan maksamisesta viivästyksen ajalta. Lisäksi ostajalla voi olla oikeus vaatia sopimuksen täyttämistä tai oikeus purkaa kauppa. Lisäksi ostajalla on oikeus korvaukseen viivästyksen johdosta kärsimästään vahingosta. Ostajan on kuitenkin vaadittava sopimuksen täyttämistä, kaupan purkamista ja vahingonkorvausta kohtuullisessa ajassa oikeutensa säilyttämiseksi.

Ostajalla on oikeus vaatia myyjältä sopimuksen täyttämistä tavaran luovutuksen viivästyessä, jollei myyjällä ole tähän voittamatonta estettä tai sopimuksen täyttäminen vaatisi myyjän puolelta kohtuuttomia uhrauksia. Jollei ostaja esitä vaatimustaan kohtuullisessa ajassa, hän menettää oikeutensa vaatia sopimuksen täyttämistä.

Ostaja saa vaatia kaupan purkamista viivästyksen johdosta yleensä vain, jos myyjä ei ole ostajan antaman lisäajankaan kuluessa luovuttanut tavaraa. Tällöinkin kaupan saa purkaa vain, jos myyjä on kieltäytynyt toimittamasta tavaraa lisäajan kuluessa. Ostaja voi purkaa kaupan lisäaikaa asettamattakin tapauksissa, joissa sovitun toimitusajan noudattamisella on ostajalle olennainen merkitys.

Ostajalla on oikeus korvaukseen vahingosta, jonka viivästyminen hänelle aiheuttaa. Myyjä voi kuitenkin vapautua vahingonkorvausvastuusta, jos hän pystyy osoittamaan viivästyksen johtuneen sellaisesta syystä, johon hän ei ole voinut vaikuttaa ja jota hän ei ole voinut ottaa huomioon.

 

                     

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa