Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku tai vahingonkorvaus viivästyksen seuraamuksena

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kaupan purku on myyjän viivästyksen perusteella mahdollinen vain, jos sopimusrikkomusta voidaan pitää olennaisena. Ostaja voi antaa myyjälle lisäaikaa tavaran luovutusta varten. Mikäli myyjä ei luovuta tavaraa lisäajankaan kuluessa, on ostajalla oikeus purkaa kauppa, jos myyjä ilmoittaa lisäajan kuluessa, ettei luovuta tavaraa annetun ajan puitteissa. Jos ostaja ei ole antanut myyjälle lisäaikaa, hän saa purkaa kaupan, jollei myyjä luovuta tavaraa kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän vaati sopimuksen täyttämistä. Jos kaupan kohteena on tavara, joka on valmistettava tai hankittava erityisesti ostajaa varten hänen ohjeidensa tai toivomustensa mukaisesti, eikä myyjä voi ilman huomattavaa tappiota käyttää tavaraa hyväkseen muulla tavoin, ostaja saa purkaa kaupan myyjän viivästyksen vuoksi vain, jos kaupan tarkoitus jää hänen osaltaan viivästyksen vuoksi olennaisesti saavuttamatta.

Vahingonkorvaus voidaan jakaa välittömiin ja välillisiin vahinkoihin. Välillistä vahinkoa on tulonmenetys, joka ostajalle aiheutuu sopimusrikkomuksen tai siitä aiheutuvien toimenpiteiden takia. Lisäksi tavaran käyttöhyödyn olennainen menetys, josta ei aiheudu suoranaista taloudellista vahinkoa sekä muu siihen rinnastettava haitta luetaan välilliseksi vahingoksi. Muut vahingot ovat välitöntä vahinkoa. Mikäli myyjällä on ns. ylivoimainen este, joka estää sopimuksessa pysymisen, voi hän vapautua vahingonkorvausvastuusta. Välillisestä vahingosta myyjä vastaa vain, mikäli vahinko tai viivästys johtuu hänen huolimattomasta menettelystään. Jos tavara on luovutettu viivästyneenä, ostaja ei saa purkaa kauppaa eikä vaatia vahingonkorvausta viivästyksen vuoksi, ellei hän kohtuullisessa ajassa tavaran luovutuksesta ilmoita myyjälle tai kaupan välittäjälle, että hän purkaa kaupan tai haluaa vaatia vahingonkorvausta. Jos ostaja purkaa kaupan, hän ei kuitenkaan ole velvollinen erikseen ilmoittamaan vahingonkorvausvaatimuksesta.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa