Minilex - Lakipuhelin

Kaupan purku käytetyn tavaran kaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

 

Vastuu käytetyn tavaran virheestä riippuu siitä, onko tavara ostettu yritykseltä tai muulta elinkeinonharjoittajalta vai yksityiseltä henkilöltä. Jos tavara on ostettu yritykseltä tai muulta elinkeinonharjoittajalta, kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia. Jos taas tavara on ostettu yksityiseltä henkilöltä eli kyseessä on kahden yksityisen henkilön välinen kauppa, kauppaan sovelletaan kauppalakia. Kauppalain säännökset vastaavat pitkälti kuluttajansuojalain säännöksiä. Kahden yksityishenkilön välisessä kaupassa ostajan velvollisuudet ovat kuitenkin laajemmat kuin kuluttajankaupassa. Koska kahden yksityishenkilön väliseen kaupankäyntiin ei sovelleta kuluttajansuojalain säännöksiä, ei ostaja myöskään voi turvautua kuluttajaneuvonnan puoleen. Ostajan tulee siis tehdä ensin virheestä valitus myyjälle. Jos valitus ei johda mihinkään lopputulokseen, ostaja voi myös saattaa asian käräjäoikeuden ratkaistavaksi. Tämä artikkeli käsittelee yrityksen tai elinkeinoharjoittajan ja yksityisen henkilön välistä kauppaa, johon sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Käytetyt tavarat myydään usein ”sellaisena kuin se on” – ehtoa tai muuta samanlaista varaumaa käyttäen. Tällainen ehto ei kuitenkaan vapauta myyjää vastuusta virhetilanteissa. Vaikka käytetty tavata olisi myyty tällaista ehtoa käyttäen, siinä katsotaan kuitenkin olevan virhe kolmessa tapauksessa. Tavarassa on virhe ehdosta huolimatta ensinäkin silloin, jos myyjän antamat tiedot tavaran ominaisuuksista tai käytöstä eivät pidä paikkaansa ja annetut tiedot ovat voineet vaikuttaa kaupan tekemiseen. Toiseksi tavarassa on virhe, jos myyjä jättää kertomatta ostajalle sellaisesta tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta merkittävästä asiasta, josta myyjä tiesi ja kertomatta jättämisen voidaan katsoa vaikuttaneen ostajan ostopäätökseen. Kolmanneksi tavarassa on virhe silloin, kun tavara on hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen olennaisesti huonommassa kunnossa, kuin ostajalla oli perusteltua aihetta olettaa.

Ostaja ei voi vedota tavaran virheeseen, ellei hän ilmoita siitä myyjälle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt havaita se. Virheilmoitus voidaan kuitenkin tehdä aina kahden kuukauden kuluessa siitä, kun ostaja havaitsi virheen. Kaupan purkaminen on aina viimesijainen vaihtoehto hyvittää tavaran virhe. Ensisijaisia keinoja ovat virheen korjaaminen tai tavaran vaihtaminen. Myös hinnanalennuksen riittävyys virheen hyvittämisessä arvioidaan ennen, kuin kaupan purkaminen tulee kyseeseen. Kaupan purkamista voi vaatia silloin, kun virhe ei ole vähäinen ja virhettä ei pystytä hyvittämään muilla keinoilla.

Yrityksen tai muun elinkeinoharjoittajan ja yksityisen henkilön välisessä kaupassa noudatetaan siis kuluttajansuojalakia. Jos tavarassa on virhe ja mietit esimerkiksi sitä, onko sinulla oikeus purkaa kauppa, voit ottaa suoraan yhteyttä kuluttajaneuvontaan. Jos taas kyse on kahden yksityishenkilön välisestä kaupasta, johon sovelletaan kauppalakia, ja sinulla on jotain kysyttävää tavaran virheestä ja virheen seuraamuksista, ota rohkeasti yhteyttä Minilexiin.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa