Minilex - Lakipuhelin

Käytetty tavara kuluttajankaupassa

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Kuluttajansuojalaki suojaa kuluttajaa elinkeinonharjoittajaa vastaan. Mikäli elinkeinonharjoittaja myy siis kuluttajalle kaupalla esimerkiksi käytetyn tavaran, kuluttaja nauttii kuluttajansuojalain tarjoamaa suojaa. Käytetyn tavaran kaupassa myyjä käyttää tavallisesti "sellaisena kuin se on" –klausuulia. Tällaisessakin tavarassa voi silti tästä varaumasta huolimatta olla virhe ja myyjällä on siten virhevastuu myös käytetyn tavaran myynnistä.

"Sellaisena kuin se on" tai sitä sisällöltään vastaava ehto viittaa tavaran siihen kuntoon, joka se on myyntihetkellä. Myyjän virhevastuu realisoituu ensinnäkin silloin, kun "sellaisena kuin se on" –ehdon mukainen käytetty tavara ei vastaa niitä tietoja, jotka myyjä on ennen kaupantekoa antanut tavaran ominaisuuksista tai käytöstä, jos tällaisten tietojen virheellisyyden voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Virhevastuu toteutuu myös silloin, kun myyjä on ennen kaupantekoa laiminlyönyt antaa ostajalle tiedon tavaran ominaisuuksia tai käyttöä koskevasta olennaisesta seikasta. Tällaisen seikan täytyy kuitenkin olla sellainen, josta myyjän täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja lisäksi perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon. Myös tällöin virhevastuu edellyttää vielä lisäksi, että laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan. Kolmanneksi tavarassa on virhe myös silloin, jos se on huonommassa kunnossa kuin ostajalla on sen hinta ja muut olosuhteet huomioon ottaen perusteltua aihetta edellyttää.

Jos kyse on välittäjästä, on hänellä sama vastuu annetuista ja antamatta jätetyistä olennaisista tiedoista. Välittäjällä on myös mahdollisuus ja ammatilliset valmiudet markkinoimansa tavaran kunnon asiantuntevaan tarkastukseen. Tämän takia ei ole kohtuutonta asettaa häntä tähän vastuuseen siitäkään, että tavarasta peritty hinta ei ole oikeassa suhteessa tavaran todelliseen kuntoon.

Huomionarvoista on, että edellä mainittua käytetyn tavaran, joka on myyty sellaisena kuin se on tai vastaavaa ehtoa käyttäen, virhevastuuta ei voida soveltaa huutokauppaan, jos ostaja voi osallistua kaupantekoon henkilökohtaisesti. Tätä säännöstä on perusteltu sillä, että huutokaupassa ei tavanomaisesti käytetä käytetyn tavaran kaupassa "sellaisena kuin se on" –ehtoa. Lisäksi mikäli kuluttajan virhevaatimuksia pyritään sulkemaan sopimusehdoilla pois, tällaista ehtoa voidaan myöhemmin sovitella kuluttajansuojalain mukaisesti. Käytetyn tavaran huutokauppaan sovelletaan kuitenkin kauppalain asiasisällöltään vastaavaa säännöstä.

Jos tavaran myyjä ei ole elinkeinonharjoittaja, ei ostaja nauti kuluttajansuojaa. Tällöin kauppaan sovelletaan kauppalakia. Kauppalaistakin löytyy pykälä, joka säätää "sellaisena kuin se on" –ehdolla myydystä tavarasta, jossa virhevastuu on asiallisesti kuluttajansuojalakia vastaava. Erona kuitenkin yksityisten kaupassa ja kauppalain soveltamisalassa on se, että ostajalle asetetaan kuluttajansuojalakia enemmän velvollisuuksia, kuten kohtuudella kauppaan myötävaikuttamisen velvoite ja tavaran ennakkotarkastamisen velvoite.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa