Minilex - Lakipuhelin

Isyyden selvittäminen ennen tunnustamista

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Isyyden selvittämisen tarkoituksena on hankkia tietoja, joiden perusteella miehen biologinen isyys voidaan vahvistaa. Selvittäminen kuuluu äidin kotikunnan lastenvalvojalle. Lastenvalvojan on hankittava tietoja lapsen äidiltä sekä muilta henkilöiltä, jotka voivat antaa tietoja isyyttä koskevista seikoista. Mikäli äiti haluaa isyyden selvittämistä, hänen on annettava lastenvalvojalle totuudenmukaisesti kaikki isyyden selvittämiseksi tarvittavat tiedot. Jos äiti on salannut tietoja tai antanut perättömän lausuman, jotka ovat osaltaan vaikuttaneet siihen, että isyys on vahvistettu virheellisesti, hänet voidaan tuomita perättömän lausuman antamisesta sakkoon.

Lastenvalvoja voi hankkia tietyissä tapauksissa tietoa lapsen siittämisajankohdasta myös lääketieteellisen asiantuntijalausunnon avulla sekä tilata oikeusgeneettisen isyystutkimuksen lapsesta, äidistä ja miehestä.

Lastenvalvojan on ennen isyyden selvittämisen aloittamista varattava äidille tilaisuus osallistua isyyden selvittämistä koskevaan neuvotteluun. Lastenvalvojan on neuvottelun päätyttyä tai, jos sitä ei ole voitu panna toimeen, heti lapsen syntymästä tiedon saatuaan aloitettava isyyden selvittäminen. Lapsen äiti voi kuitenkin estää isyyden selvittämisen aloittamisen tai jatkamisen, jos lapsi on äidin hoidettavana tai huollossa ja äiti ilmoittaa kirjallisesti vastustavansa isyyden selvittämistä. Äidin vastustuksesta huolimatta lapsen isyys on kuitenkin selvitettävä, jos mies, joka katsoo olevansa lapsen isä, on tunnustanut isyytensä. Myös lapsi voi myöhemmin, esimerkiksi täysi-ikäiseksi tullessaan, käynnistää isyyden selvittämisprosessin äidin estelyistä huolimatta.

Isyyden selvittäminen voidaan aloittaa jo ennen lapsen syntymää, jos lapsen äiti ei ole avioliitossa ja hän pyytää sitä. Se voidaan kuitenkin saattaa loppuun vasta lapsen synnyttyä. Isyyden selvittämistä ei toimiteta ollenkaan, jos täysivaltainen tai 15 vuotta täyttänyt lapsi on ilmoittanut vastustavansa isyyden vahvistamista.

- Lakipuhelin neuvoo joka päivä klo 6 - 24 -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa