Minilex - Lakipuhelin

Miten toimitaan, kun isyys on vahvistamatta?

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Jos lapsella ei ole vahvistettua isää, häneltä jää puuttumaan joitain oikeuksia, kuten esimerkiksi oikeus saada elatusta isältä. Jos isyys on vahvistamatta, laki tarjoaa erilaisia keinoja isyyden vahvistamiseen ja takaa lapselle oikeuden elatustukeen.

Joissain tapauksissa isyys on tarpeen selvittää ennen vahvistamista. Kuntien lastenvalvojille on asetettu velvollisuus selvittää isyys laissa erikseen määrätyissä tilanteissa. Yksi näistä tilanteista on se, että lastenvalvoja saa tiedon alle 18-vuotiaasta lapsesta, jolla ei ole vahvistettua isää. Myös mies, joka haluaa tunnustaa isyytensä, voi ennen tunnustamista pyytää lastenvalvojaa selvittämään isyyden. Selvittämisen yhteydessä lastenvalvoja voi tilata oikeusgeneettisen isyystutkimuksen, jos mies niin pyytää tai se muuten katsotaan tarpeelliseksi. Selvittämisprosessin aikana sekä äidillä että miehellä on velvollisuus puhua totta.

Äidillä ei ole enää uuden isyyslain myötä mahdollisuutta vastustaa isyyden selvittämistä, mutta lastenvalvoja voi keskeyttää selvittämisen, jos mies ei ole tunnustanut lasta ja on erityinen syy olettaa, että isyyden selvittäminen ei olisi lapsen edun mukaista. Poikkeuksena tähän on tilanne, jossa 15 vuotta täyttänyt lapsi vaatii isyyden selvittämistä. Selvittäminen keskeytetään myös silloin, jos isyyden vahvistamista varten ei ole saatavissa riittävästi tietoja.

Isyys voidaan vahvistaa joko tunnustamalla tai isyyskanteella. Tunnustamisen voi tehdä joko ennen lapsen syntymää tai sen jälkeen. Tunnustamisen jälkeen isyys vahvistetaan Digi- ja väestötietovirastossa.

Toinen tapa vahvistaa isyys on isyyskanne. Lastenvalvojalla on velvollisuus ajaa isyyskannetta, jos isäksi oletettu mies ei tunnusta isyyttä ja lapsi on alaikäinen. Isyyskanteen voi nostaa myös lapsi itse sekä mies, joka katsoo olevansa lapsen isä. Lapsi voi nostaa kanteen milloin vain, mutta miehen kanneoikeus on rajattu vain laissa erikseen lueteltuihin tilanteisiin. Isyyskanteen yhteydessä tuomioistuin voi määrätä oletetun isän isyystutkimuksiin.

Kun isyys on vahvistettu, lapselle syntyy seuraavat oikeudet:

  1. Oikeus saada elatusta isältä
  2. Oikeus perintöön isältä ja isän puolen sukulaisilta
  3. Tapaamisoikeus isään, jos lapsi ei asu tämän luona ja tapaamisoikeus katsotaan lapsen edun mukaiseksi
  4. Mahdollisuus saada isän sukunimi
  5. Isästä voi tulla lapsen huoltaja. Tämä ei kuitenkaan tapahdu automaattisesti isyyden vahvistamisen perusteella, vaan huollosta on tehtävä erillinen sopimus.

Jos lapsella ei ole vahvistettua isää, hänellä on yleensä oikeus Kelan myöntämään elatustukeen siihen asti, kun hän täyttää 18 vuotta. Oikeutta elatustukeen ei kuitenkaan ole, jos lapsi kykenee elättämään itse itsensä.  Elatustuen määrä on 155,50 euroa kuukaudessa ja sitä voi hakea lapsen huoltaja, edunvalvoja, hoitaja tai vähintään 15-vuotias itsenäisesti asuva lapsi itse.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 


Selvitämme maksutta, tarvitseeko sinun maksaa lakikulujasi

Tiesitkö, että monissa asioissa lakikulusi ovat katettavissa kotivakuutuksen oikeusturvavakuutuksesta tai julkisesta oikeusavusta. Usein lakikulut voidaan myös vaatia vastapuolen maksettavaksi.

Lähettämällä yllä olevan tarjouspyynnön tai soittamalla asiakaspalveluun 0400 4111 43 saat:

  • maksuttoman selvityksen lakikuluistasi
  • maksuttoman alkukartoituksen asiaasi
  • halutessasi asiaasi erikoistuneen juristin maan kattavasta, laajasta juristiverkostosta.

Jos tarvitset vain lakineuvontaa, niin soitathan lakipuhelimeen 0600 12 450. Asiakaspalvelu ei anna lakineuvoja.

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa

 

[chatbot]