Minilex - Lakipuhelin

Isyyden kumoaminen

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

Isyyden kumoaminen on ratkaisu siitä, että mies, joka on todettu tai vahvistettu lapsen isäksi, ei ole lapsen isä.

Isyyden kumoamisasioissa ei suoriteta niin sanottua esitutkintaa. Sen, joka haluaa saada isyyden kumotuksi, tulee itse hankkia tätä koskeva näyttö tai esittää sellaisia perusteita kumoamiselle, että tuomioistuin määrää oikeusgeneettisen isyystutkimuksen tehtäväksi.

Isyys voidaan tietyissä tapauksissa kumota Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä. Virasto voi kumota isyyden niin kutsutuissa kumoavan tunnustamisen tilanteissa. Kumoa tunnustaminen tarkoittaa sitä, että mies tunnustaa olevansa avioliitossa syntyneen lapsen isä. Jos lapsen äiti ja aviomies hyväksyvät tunnustamisen, aviomiehen isyys kumoutuu ja uusi mies vahvistetaan isäksi. Jos ulkopuolinen mies tunnustaa olevansa yli 15-vuotiaan lapsen isä, myös lapsen hyväksyntä tunnustamiselle tarvitaan.

Jos äiti ja aviomies ovat selvittäneet lapsen isyyden lastenvalvojalla, ja selvitys osoittaa, että aviomies ei ole lapsen isä, Digi- ja väestötietovirasto voi vahvistaa, että aviomies ei ole lapsen isä. Tämä edellyttää, että isyyden selvittämistä on haettu ennen kuin kuusi kuukautta on kulunut lapsen syntymästä. Lisäksi edellytetään, että vanhemmat yhdessä hakevat virastosta isyyden kumoamista. Hakemus isyyden kumoamiseksi tulee tehdä virastolle ennen kuin vuosi on kulunut lapsen syntymästä. Määräajan jälkeen virastolla ei ole enää toimivaltaa, vaan isyys voidaan kumota ainoastaan nostamalla kumoamiskanne käräjäoikeuteen.

Jos isyys on todettu avioliiton perusteella tai vahvistettu Digi- ja väestötietoviraston päätöksellä voidaan isyyden kumoamiskanne nostaa. Jos isyys on aikaisemmin vahvistettu tuomioistuimen päätöksellä, kumoamiskannetta ei voida nostaa.

Sekä isällä että äidillä on oikeus nostaa kanne isyyden kumoamiseksi. Jos isyys on todettu avioliiton perusteella, tulee kanne isyyden kumoamiseksi nostaa kahden vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Tämän määräaika ei ole ehdoton. Määräajan jälkeen nostettu kanne voidaan tutkia, jos on olemassa painavia syitä sille. Esimerkiksi jos aviomies on vasta kahden vuoden määräajan jälkeen saanut tietoonsa seikan, jonka perusteella hänellä on syytä epäillä isyyttään, voidaan kumoamiskanne tutkia.

Jos aviomies tai isyyden tunnustanut mies, on saanut tietää, että toinen mies on ollut lapsen äidin kanssa sukupuoliyhteydessä ja hän on silti lapsen syntymän jälkeen kirjallisesti ilmoittanut, että lapsi on hänen, ei mies voi nostaa isyyden kumoamiskannetta. Äidillä ei ole oikeutta nostaa kumoamiskannetta, jos hän on kirjallisesti hyväksynyt aviomiehen ilmoituksen.

Lapsen kanneoikeutta ei ole rajoitettu, vaan lapsi voi milloin tahansa elämänsä aikana nostaa isyyden kumoamiskanteen. Lapsi ei voi pätevästi luopua tästä kanneoikeudestaan. Lähtökohtana on, että lapsi voi käyttää tätä kanneoikeuttaan, kun hän on täyttänyt 15-vuotta.

Tietyissä erityistilanteissa myös oikeana isänä itseään pitävä mies, voi nostaa isyyden kumoamiskanteen. Tällaiselle kanneoikeudelle on kolme edellytystä. Isänä itseään pitävä mies voi nostaa kanteen jos

  1. äiti ja aviomies ovat asuneet erillään lapsen syntymän aikaan
  2. isänä itseään pitävä mies on asunut yhdessä lapsen äidin kanssa lapsen syntymän aikaan ja osallistunut lapsen hoitoon tai jos miehen ja lapsen välille on muutoin muodostunut perheyhteyteen rinnastettava suhde ja
  3. tuomioistuin arvioi kanteen nostamisen olevan lapsen edun mukainen.

Kaikkien kolmen edellytysten on täytyttävä. Karkea lähtökohtana on se, että jos aviomiehen ja lapsen välille on jo muodostunut perheyhteys ei ulkopuolisella miehellä ole mahdollisuutta nostaa isyyden kumoamiskannetta.

Myös ulkopuolisen miehen on nostettava kanne kahden vuoden kuluessa lapsen syntymästä. Tätä myöhemmin nostettu kanne voidaan tutkia, jos kanteen nostamiselle on ollut laillinen este tai muu erittäin painava syy, jonka vuoksi kannetta ei ole aikaisemmin nostettu.

Ulkopuolinen mies ei voi nostaa isyyden kumoamiskannetta, jos isyys on vahvistettu tunnustamalla. Tämä johtuu siitä, että isyyden tunnustamisen yhteydessä selvitetään isyyttä, jossa asiaan pyritään löytämään niin sanotusti totuus. Ulkopuolisen miehen tulisi siis itse olla aktiivinen asian suhteen ja ilmoittautua lapsen mahdolliseksi isäksi, kun isyyttä selvitetään.

Se, joka nostaa kanteen isyyden kumoamiseksi, on esitettävä näyttöä siitä, että nykyinen isä ei oikeasti ole isä. Selkeästi perusteettomia kanteita tuomioistuin ei edes tutki, mutta mikäli riittäviä perusteita esitetään, tuomioistuin yleensä määrää oikeusgeneettisen isyystutkimuksen. Tämä isyystutkimus yleensä ratkaisee sen, miten kanna ratkaistaan.

Uutta isyyttä ei voida vahvistaa ennen kuin aikaisempi kumoamista koskeva kanne on saanut lainvoiman. Isyyden kumoamista ja vahvistamista ei voida siis käsitellä samassa oikeudenkäynnissä.

- Lakipuhelin neuvoo aamusta iltaan joka päivä -


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät artikkelit


 

Selaa lakitietoa