Minilex - Lakipuhelin

Valitus hovioikeuteen, läsnäolopakon noudattamatta jättäminen - KKO:2004:94

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Pääkäsittely hovioikeudessa
    Valituksen käyminen hyödyttömäksi

Henkilö tuomittiin käräjäoikeudessa 8 kuukauden vankeusrangaistukseen. Häntä ei pidetty kelvollisena suorittamaan tuomiotaan yhdyskuntapalveluna, koska hänellä oli käräjäoikeuden käsittelyistä useampia poissaoloja. Hän valitti tuomiostaan hovioikeuteen, jossa vaadittiin henkilöä saapumaan henkilökohtaisesti käsittelyyn, tai muutoin valitus jätettäisiin sillensä. Syytetty ei saapunut käsittelyyn, mutta hänelle määrätty asiamies oli käsittelyssä läsnä. Hovioikeus jätti asian sillensä, koska valittaja ei itse ollut henkilökohtaisesti läsnä.

Syytetty teki valituksen hovioikeuden ratkaisusta Korkeimpaan oikeuteen. Korkein oikeus totesi, ettei hovioikeuden ratkaisuun jättää asia sillensä voida valittaa, joten valitus otettiin käsittelyyn kanteluna. Kantelusta Korkein oikeus ei pysty muuttamaan hovioikeuden ratkaisua, mutta voisi palauttaa asian uudelleen käsiteltäväksi.

Asian käsittelyssä vastakkain olevat säännökset ovat Euroopan ihmisoikeussopimuksen säännös, jossa kaikkien tulee saada asiansa käsitellyksi myös asiamiehen välityksellä ja Suomen laissa oleva säännös, jossa asianomaisuus tarkoittaa henkilökohtaisesti läsnä olemista, eikä pelkkä asiamiehen edustaminen riitä. Kun hovioikeus vaati asianomaista saapumaan paikalle, tulkittiin Suomen lain säännöstä, jossa asianomaisen paikalle saapumista ei voitu suorittaa pelkän asiamiehen läsnäololla.

Korkein oikeus pohti asiaa siten, että olisiko asiassa voitu tulla erilaiseen lopputulokseen, jos käsittely olisi toteutettu ilman tuomitun läsnäoloa. Kun valituksella saatettiin henkilön asia uudelleen käsiteltäväksi, hänen syyllisyyttään olisi tutkittu uudelleen hovioikeudessa. Valituksen perusteella hovioikeus on järjestänyt asiassa pääkäsittelyn, mutta tuomitun syyllisyyttä ei voitu arvioida valituksen mukaisella tavalla ilman hänen henkilökohtaista läsnäoloaan. Euroopan ihmisoikeussopimuksen mukaan henkilöllä on oikeus puolustautua myös asiamiehen välityksellä, mutta hänen syyllisyytensä todistaminen ilman kuulemista ei onnistu. Täten Korkein oikeus näki, ettei hovioikeus tehnyt virheellistä päätöstä jättäessään asia sillensä syytetyn poissaolon takia. Hänelle oli annettu mahdollisuus, sekä uhkana poissaolosta oli asian jättäminen sillensä.

Kantelu hylättiin, jolloin hovioikeuden päätös jättää asia sillensä oli pätevä. Tämän perusteella käräjäoikeuden ratkaisu jäi voimaan ja syytetylle luettiin tuomioksi 8 kuukauden vankeusrangaistus.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa