Minilex - Lakipuhelin

Veronkorotus, veropetos, ne bis in idem ja tuomion purku - KKO:2014:95

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Lainvoiman saaneen tuomion purkaminen
    Veropetos
    Ne bis in idem
    Euroopan ihmisoikeussopimus

Tapauksessa KKO 2014:95 A oli tuomittu törkeästä veropetoksesta hovioikeuden lainvoimaisella tuomiolla, josta ei enää voinut valittaa. A:lle oli ennen syytteen vireille tuloa määrätty samassa asiassa veronkorotus. A haki korkeimmassa oikeudessa hovioikeuden tuomion purkua sillä perusteella, että korkein oikeus oli A:n saaman tuomion jälkeen muuttanut tulkintalinjaansa kaksoisrangaistavuuden kiellosta (ne bis in idem) sekä veropetossyytteen ja verotusmenettelyssä määrättävän veronkorotuksen välisestä suhteesta. Korkein oikeus oli nimittäin ratkaisussa KKO 2013:59 todennut, että veropetossyytettä ei voida tutkia, jos samasta asiasta on samanaikaisesti vireillä olevassa verotusmenettelyssä päätetty joko määrätä veronkorotus tai jättää se määräämättä. Tätä ratkaisua aiemman käytännön mukaan veropetossyytteen tutkiminen estyi vain, jos veronkorotusratkaisu oli tullut lopulliseksi ennen syytteen vireille tuloa.

 

Korkein oikeus hylkäsi hakemuksen. Sen mukaan hovioikeuden tuomion purkamiselle ei ollut edellytyksiä, sillä tuomio ei perustunut ilmeisen väärään lain soveltamiseen. Korkein oikeus perusteli ratkaisuaan aiemmin tekemällään ratkaisulla KKO 2014:93, jossa oli ollut käsillä samankaltainen tilanne. Siinä korkein oikeus oli katsonut, että hovioikeus ei ollut menetellyt virheellisesti asiassa, joka oli lainvoiman saaneella tuomiolla ratkaistu ennen korkeimman oikeuden ratkaisua KKO 2013:59 ja jossa hovioikeus oli noudattanut aiempaa tulkintalinjaa. Siinä ratkaisussa korkein oikeus oli myös todennut, että hovioikeus ei ollut toiminut Euroopan ihmisoikeussopimuksen vastaisesti. Korkeimman oikeuden mukaan näitä oikeusohjeita tuli soveltaa myös kysymyksessä olleeseen tapaukseen.

 

Osa korkeimman oikeuden tuomareista oli eri mieltä enemmistön kanssa ratkaisun perusteista. Heidän mukaansa hovioikeudessa oli tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, johon olisi tullut vedota tuomiovirhekanteluna. Koska tuomiovirhekantelun määräaika oli kuitenkin jo umpeutunut, edellytyksiä A:n hakemuksen hyväksymiselle ei ollut.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa