Minilex - Lakipuhelin

Tuomiovirhekantelu - KKO:2014:25

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Kantelu
    Oikeudenkäyntimenettely
    Oikeudenmukainen oikeudenkäynti

Ratkaisu KKO:2014:25 koski tuomiovirhekantelua käräjäoikeuden tuomiosta. Asiassa A oli tuomittu käräjäoikeudesta vankeusrangaistukseen. A oli saanut haasteen tiedoksi vasta pääkäsittelypäivänä eikä hänellä ollut avustajaa pääkäsittelyssä. Hovioikeus oli tutkinut asian A:n valituksen johdosta mutta totesi, ettei aihetta muuttaa tuomiota ole. KKO oli tutkinut asian, kumonnut hovioikeuden tuomion ja palauttanut asian käräjäoikeuteen uudelleen käsiteltäväksi.

KKO:n tuli ratkaista asiassa, oliko käräjäoikeuskäsittelyssä tapahtunut sellainen oikeudenkäyntivirhe, jonka vuoksi tuomio tulisi poistaa. KKO totesi, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin edellyttää, että syytetyn tulee saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan. Lisäksi A:n asiassa käräjäoikeuden tiedossa oli ollut, että A oli saanut haasteen tiedoksi vasta pääkäsittelypäivänä. Siten käräjäoikeuden olisi tullut omasta aloitteestaan selvittää A:lle hänen oikeutensa puolustukseen ja tarvittaessa lykätä pääkäsittelyä. Koska käräjäoikeus ei ollut toiminut näin, oli KKO:n mukaan tapahtunut oikeudenkäyntivirhe.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomio voidaan tehdystä kantelusta tuomiovirheen perusteella poistaa, jos oikeudenkäynnissä on tapahtunut oikeudenkäyntivirhe, jonka havaitaan tai voidaan otaksua olennaisesti vaikuttaneen jutun lopputulokseen. KKO tulkitsi A:n puolustuksen puuttumista asiassa siten, että sen puuttuminen perustellusti vaikutti olennaisesti annetun tuomion lopputulokseen. Jos A:lla olisi ollut riittävät mahdollisuudet puolustautua, hän olisi voinut selvittää ja esittää oikeudelle rikoksen syyksilukemisen, rangaistuksen mittaamisen ja rangaistuksen valitaan vaikuttavia asioita.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa