Minilex - Lakipuhelin

Tuomion purkaminen rikosasiassa- KKO:2014:10

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Ylimääräinen muutoksenhaku
    Tuomion purkaminen rikosasiassa
    Muutoksenhakuoikeus

Ratkaisussa KKO:2014:10 käsiteltiin ylimääräistä muutoksenhakua.

Käräjänotaari oli pyytänyt Korkeimmalta oikeudelta tuomiopurkua käräjäoikeuden antamaan lainvoimaiseen tuomioon, jonka hän oli ratkaissut. Perusteluna purulle oli esitetty tuomion lain vastaisuutta rangaistuksen mittaamisen osalta.

KKO:n tuli ratkaista, oliko käräjäoikeudessa asian ratkaisseella käräjätuomarilla oikeus hakea tuomion purkamista.

Oikeudenkäymiskaaren mukaan tuomio voidaan purkaa rikosasiassa syytetyn eduksi muun ohella, jos oikeuden jäsen tai virkamies, syyttäjä taikka asianosaisen edustaja tai avustaja on jutun yhteydessä syyllistynyt rikolliseen menettelyyn, jonka voidaan otaksua vaikuttaneen jutun lopputulokseen. Lisäksi lainvoimainen tuomio voidaan purkaa syytetyn vahingoksi, jos edellä mainittu seikka on ollut olemassa ja sen voidaan otaksua vaikuttaneen siihen, että syytetty on vapautettu tai että hänet on tuomittu olennaisesti lievempien rangaistussäännösten mukaan kuin mitä olisi ollut sovellettava. Asianosainen voi hakea tuomionpurkua mutta säännöksistä ei ilmene, onko muilla tahoilla oikeus hakea lainvoimaisen tuomion purkua.

KKO:n mukaan tapauksessa ei voitu tutkia käräjänotaarin hakemusta, sillä asian ratkaisseen tuomarin oikeus hakea lainvoimaisen tuomion tai päätöksen purkamista on vain silloin, kun yleinen etu niin vaatii. Käräjätuomarin virheen vuoksi vastaaja tuomittiin liian lievään rangaistukseen, joten sen voidaan olettaa heikentävän yleistä luottamusta tuomioistuinlaitokseen ja rikoslainkäyttöön. Kuitenkin KKO:n mukaan rikosoikeudellisen vastuun toteuttaminen kuuluu syyttäjälaitokselle ja syyttäjille, joilla on tarvittaessa oikeus hakea tuomionpurkua myös vastaajan vahingoksi. KKO lausui, että asian ratkaisseelle tuomarille purkuoikeuden antaminen asettaisi hänet syytetyn vastapuoleksi ja heikentäisi luottamusta rikoslainkäytön puolueettomuuteen. Yleinen etu ei siten vaatinut asiassa tuomionpurkuhakemuksen tutkimista, koska sen oli tehnyt asian ratkaissut tuomari. 


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa