Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelyluvan myöntäminen muutosperusteella ja päiväsakon määrä - KKO:2015:40

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Jatkokäsittelylupa
    Muutosperuste
    rangaistuksen määrääminen
    Päiväsakon rahamäärä

Ratkaisussa KKO:2015:40 oli kyse jatkokäsittelyluvan myöntämisestä hovioikeuteen valitettaessa. Käräjäoikeus oli vuonna 2013 laskenut tuomiossaan A:n päiväsakon määrän soveltamalla vuoden 2011 verotustietoja. A oli esittänyt todisteen 10 kuukautta kestäneestä työttömyydestään valituksessaan hovioikeudelle mutta hovioikeus ei ollut myöntänyt jatkokäsittelylupaa.                     

KKO:n tuli ratkaista, pitikö hovioikeuden myöntää A:lle jatkokäsittelylupa. Rikoslain 2 a luvun 2 §:n 1 momentin mukaan päiväsakon rahamäärä on vahvistettava niin, että se on kohtuullinen sakotettavan maksukykyyn nähden. Saman pykälän 3 momentin mukaan kuukausitulon laskemisen ensisijaisena perusteena ovat sakotettavan viimeksi toimitetun verotuksen mukaiset tulot ja jos sakotettavan tuloja ei voida luotettavasti selvittää verotustiedoista tai ne ovat olennaisesti muuttuneet viimeksi toimitetun verotuksen jälkeen, ne voidaan arvioida muun saatavan selvityksen perusteella. Oikeudenkäymiskaaren 25 a luvun 11 §:n 1 momentin 1 kohdan mukaan hovioikeuden on myönnettävä jatkokäsittelylupa, jos ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta. Lain esitöiden perusteella myöntämiskynnyksen on tarkoitettu olevan matala.

Asiassa A on valituksessaan toimittanut tuloistaan todisteita, ilmoittanut tarkan tiedon nettokuukausituloistaan ja ilmoittanut tulojen perustuvan työttömyyskorvaukseen. KKO:n mukaan hovioikeuden käytettävissä olleista oikeudenkäyntiaineistosta oli ilmennyt A:n jääneen työttömäksi vuonna 2012 mutta käräjäoikeus oli laskenut päiväsakon määrän vuoden 2011 verotuksen perusteella. KKO:n mukaan tulot olisi voitu siten arvioida rikoslain 2 a luvun 2 §:n 3 momentin mukaisesti muun selvityksen perusteella, joten oli syntynyt aihetta epäillä käräjäoikeuden tuomion lopputuloksen oikeellisuutta päiväsakon rahamäärän osalta ja siksi hovioikeuden olisi tullut myöntää muutosperusteella jatkokäsittelylupa.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa