Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupaperuste - KKO:2014:31

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Oikeudenkäyntimenettely
    Jatkokäsittelylupa
    Muutosperuste
    Tarkistusperuste

Ratkaisussa KKO:2014:31. A oli tuomittu käräjäoikeudessa vankeusrangaistukseen. A valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeus pyysi A:ta antamaan lisäselvitystä ja lausuman asiassa, minkä tekemisen jälkeen hovioikeus ei myöntänyt jatkokäsittelylupaa. KKO oli kumonnut hovioikeuden päätöksen ja myöntänyt A:lle jatkokäsittelyluvan.

KKO:ssa asiassa tutkittiin, tuliko hovioikeuden antaa A:lle jatkokäsittelylupa. KKO totesi, että jatkokäsittelylupajärjestelmän tarkoituksen kannalta ei ole tarpeellista, että hovioikeus pyytää valittajalta lausuman tai täydentämään valitusta, mikäli sille ei ole todellista tarvetta. Tapauksessa ei ollut ilmennyt aihetta poiketa tästä. Siten hovioikeus oli edennyt asian tutkimisessa pidemmälle kuin mitä oikeudenkäymiskaaren säännökset edellyttävät jatkokäsittelyluvasta päättämisen osalta. KKO:n mukaan, jos hovioikeudella on tarvetta pyytää lisäselvitystä valituksesta, on jo aihetta epäillä käräjäoikeuden lopputuloksen oikeellisuutta. Siten jatkokäsittelyluvan antamiselle olisi ollut muutosperusteella A:n osalta aihetta. Lisäksi KKO:n mukaan asiassa olisi myös tarkistusperusteella tullut antaa A:lle jatkokäsittelylupa, koska A:han kohdistuvassa tuomiossa ei ilmennyt, mistä syystä häntä ei oltu määrätty vankeusrangaistuksen sijasta yhdyskuntapalveluun, vaikka siihen olisi ollut mahdollisuus. Siten tuomion oikeellisuutta ei voitu arvioida ilman jatkokäsittelyluvan antamista.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa