Minilex - Lakipuhelin

Jatkokäsittelylupa - KKO:2015:91

» Lakipuhelin neuvoo - Soita 0600 12 450 »

  • Jatkokäsittelylupa
    Muutosperuste
    Tarkistusperuste
    Painava syy
    pahoinpitely

Ratkaisussa KKO:2015:91 käsiteltiin jatkokäsittelyluvan antamista muutos- ja tarkistusperusteella. A oli valittanut häntä koskevasta rikostuomiosta hovioikeuteen mutta hovioikeus ei ollut myöntänyt jatkokäsittelylupaa.

KKO:n tuli ratkaista asiassa, oliko A:lle myönnettävä jatkokäsittelylupa. Oikeudenkäymiskaaren mukaan jatkokäsittelylupa tulee myöntää, jos ilmenee aihetta epäillä käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta, käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei ole mahdollista arvioida jatkokäsittelylupaa myöntämättä, lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa on tärkeää myöntää asiassa jatkokäsittelylupa tai luvan myöntämiseen on muu painava syy. Lain esitöiden mukaan lupakynnys on tarkoitettu matalaksi.

KKO:n mukaan hovioikeudella olisi ollut asiassa perusteltu syy epäillä käräjäoikeuden päätöksen lopputuloksen oikeellisuutta, koska käräjäoikeuden näytönarviointi oli olennaisesti perustunut siihen, ettei A:n esittämää vaihtoehtoista tapahtumainkuvausta syytteestä mainitusta teosta ollut pidetty uskottavana ja vastanäyttöä riittävänä. Asiassa syytteen tueksi ei oltu esitetty suoranaista näyttöä siitä, ettei A:n esittämä tapahtumankuvaus ollut pitänyt paikkaansa ja siten näyttöä ei oltu esitetty siitä, että A olisi toiminut syytteessä mainitulla tavalla. Tämän vuoksi hovioikeuden olisi tullut myöntää jatkokäsittelylupa muutosperusteella. KKO:n mukaan tarkistusperusteella annettavan jatkokäsittelyluvan myöntämiselle oli myös aihetta, koska A esitti jo valituksessaan hovioikeudelle sellaisia veren alkoholipitoisuuden mittaamiseen liittyvät perusteita, ettei niiden merkitystä ja käräjäoikeuden ratkaisun oikeellisuutta voinut olla mahdollista arvioida pelkästään tutkimalla käräjäoikeuden perustelusteluita. Siten käräjäoikeuden ratkaisun lopputuloksen oikeellisuutta ei pystytty arvioimaan jatkokäsittelylupaa myöntämättä. KKO totesi ratkaisussaan, että jatkokäsittelyluvan myöntäminen muun painavan syyn perusteella olisi ollut mahdollista.

KKO päätti kumota hovioikeuden päätöksen ja palauttaa asia uudelleen käsiteltäväksi hovioikeuteen sekä myönsi A:lle jatkokäsittelyluvan hovioikeuteen.


Pyydä tarjous lakipalvelusta

 

Jätä sitomaton tarjouspyyntö lakimiehen palkkaamiseksi
Lakimiehet käsittelevät tietojasi luottamuksellisesti, eikä niitä tallenneta
Minilex.fi-palveluun.


 

Aiheeseen liittyvät tapaukset


 

Selaa lakitietoa